Arbetsmiljö

Anställningstak i Skåne sätter press på medarbetarna

Anställningstak i Skåne sätter press på medarbetarna
Janet Brunnström är huvudskyddsombud för förvaltningen Kryh i Region Skåne.

Vårdförbundets huvudskyddsombud i Kristianstad, Ystad och Hässleholm oroar sig över att det i praktiken inte längre är tillåtet att ta in en ersättare för den som är sjukskriven eller föräldraledig i Region Skåne.

– De säger att det inte är ett anställningsstopp. Men eftersom en vakans ska prövas i fyra led upp till högsta ledningen innebär det i praktiken att det aldrig kommer någon som kan ersätta den som är sjuk eller borta av någon annan anledning, säger Janet Brunnström.

Hon är Vårdförbundets huvudskyddsombud i regionens sjukvårdsförvaltning Kryh, det vill säga Kristianstad, Ystad och Hässleholm. Tillsammans med Kommunals huvudskyddsombud Ylva Månsson varnar hon i ett öppet brev till regiondirektören Alf Jönsson för konsekvenserna av anställningstaket. I brevet efterlyss en risk- och konsekvensanalys.

”Nu syns effekterna”

Anställningstaket infördes redan i januari i år. Att man väntat till nu med att slå larm beror enligt Janet Brunnström på att vakansprövningarna, det vill säga frågan om man kan få en ersättare för någon som är borta, inte längre släpps igenom.

– Och det är nu vi börjar se effekterna av anställningstaket. Personalen blir stressade, men även de närmaste cheferna. Personalgrupperna är redan slimmade. Blir någon sjuk eller måste vara föräldraledig så vet de andra sjuksköterskorna att de kommer att få täcka upp för den som är borta.

I brevet berättar de hur de anställda känner sig frustrerade och rädda för hur de ska orka ta hand om patienterna på ett kvalificerat och patientsäkert sätt.

”Kreativiteten dör sakta ut”

En av verksamhetscheferna inom primärvården har i en konsekvensbeskrivning visat hur anställningstaket kan slå mot en enskild vårdcentral.

”Vi behöver personal som är kreativa, nyfikna, tänkande etcetera. Kreativiteten dör sakta ut …” ”Vi släcker bränder och trollar med knäna varje dag, allt för att patienternas tilltro till oss inte ska sjunka allt för lågt”, skriver verksamhetschefen.

Det öppna brevet från de fackliga ombuden skickades till regiondirektören i måndags. Redan dagen efter svarade Alf Jönsson att effekter och konsekvenser för verksamheterna självklart måste diskuteras och hanteras vidare inom respektive förvaltning och att det är hans uppfattning att så också görs.

– Det svaret säger oss tyvärr inte så mycket, säger Janet Brunnström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida