Transplantationsmedicin

Färre organ transplanterades

Färre organ transplanterades
Rekordmånga organ transplanterades 2014, förra året hade antalet sjunkit igen. Arkivbild: Mostphotos

Antalet avlidna donatorer var ungefär lika många 2015 som året innan, men totalt sett minskade ändå antalet transplanterade organ.

14 januari 2016

År 2014 transplanterades 814 organ, vilket var betydligt fler än tidigare år. Men 2015 transplanterades återigen färre organ, sammanlagt 765, varav njurar utgör mer än hälften. Det visar statistik från landets transplantationsenheter.

Minskningen gäller samtliga organ. Antalet transplanterade lungor var till exempel det lägsta sedan 2007.

Antalet avlidna donatorer var dock ungefär detsamma som året innan, 167 jämfört med 166.

Behovet av organ är fortsatt betydligt större än tillgången. På väntelistan den 1 januari 2016 fanns ett behov av 825 olika organ. Majoriteten av de som väntar på en donation behöver en ny njure.

I dag transplanteras njurar, lever, hjärta, lungor, bukspottkörtel och i vissa fall tunntarmen. En donator kan rädda livet på upp till åtta personer.

 

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida