Arbetsmiljö

Antihyrkampanj slår hårt mot akuten på Akademiska

Antihyrkampanj slår hårt mot akuten på Akademiska
I korridorerna på Akademiska sjukhusets akutmottagning ligger ibland lika många patienter som på en normalstor vårdavdelning. Foto: Johan Alp

Efter Region Uppsalas kampanj mot hyrsjuksköterskor tvingas allt fler patienter ligga kvar i korridorerna på Akademiska sjukhusets akutmottagning. I morse låg 24 patienter kvar. Nu orkar personalen på akuten inte mycket längre.

– Framför allt sedan årsskiftet har det bara blivit värre. Förr kunde det under influensatider ligga kvar 5-6 patienter, vilket vi då tyckte var mycket. Influensaperioden är över. Ändå låg det kvar 24 patienter i morse, vilket inte alls är ovanligt numera, säger sjuksköterskan Malin Gutentoft, Vårdförbundets skyddsombud på akutmottagningen.

Saknas vårdplatser

Att så många patienter blir kvar på akuten beror framför allt på att det saknas tillräckligt med platser på vårdavdelningarna, vilket i sin tur hänger samman på svårigheterna att behålla och rekrytera sjuksköterskor.

Som Vårdfokus tidigare berättat är Uppsala en av de regioner där kostnaderna för hyrsjuksköterskor ökade allra mest i fjol. Regionen har nyligen haft en stor antihyrkampanj med affischer på stan, i väntrum och på bussar för att förklara för medborgarna att tillgängligheten i vården kommer att minska när man beslutat att kraftigt skära i kostnaderna för hyrpersonal.

Kräver åtgärder

Malin Gutentoft är övertygad om att det finns ett samband mellan neddragningen av hyrpersonal och den allt sämre tillgången på vårdplatser. 

Malin Gutentoft är skyddsombud på akuten i Uppsala.

– Kampanjen var ett hån mot oss på golvet. Det hade väl varit bättre att gå ut med hur man ska förbättra arbetsmiljön. Att dra ner på hyrpersonal kan man ha som en långsiktig plan, men det vi behöver nu är kortsiktiga lösningar. Vi behöver snarare mer hyrpersonal så att vi kan öppna alla stängda vårdplatser.

”Vad ska vi prioritera?”

Tillsammans med Kommunals skyddsombud lämnade Malin Gutentoft i mitten av februari över en arbetsmiljöanmälan (se faktaruta) till arbetsgivaren med en lång rad krav på åtgärder som måste till för att rädda personalens hälsa på akuten.

Bland annat vill de ha svar på vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tiden inte räcker till.

Arbetsgivaren har fått till den 20 mars på sig att svara. Om skyddsombuden inte blir nöjda med svaren kan de skicka anmälan vidare till Arbetsmiljöverket.

Svårt ge omvårdnad på akuten

En akutmottagning är inte utrustad för att ge patienter särskilt mycket omvårdnad. På sjukhusets största vårdavdelningar finns det plats för 28 sängar. På akuten, där man numera kan ha lika många kvarliggande som en hel avdelning, finns inga sängar alls, bara hårda britsar med papperslakan. Många är gamla och sköra och risken för trycksår är stor. Det är inte ovanligt att de ligger kvar på akuten  i 24-36 timmar.

På sju övervakningsplatser finns larm, övriga får klara sig utan. Det finns bara tre toaletter, möjligheter att värma mat saknas och utbudet av läkemedel är begränsat. Behöver man byta blöja på en patient eller ta av kläderna görs det inför öppen ridå och alltid i fullt lysrörsljus.

Vid sidan av alla dessa patienter förväntas personalen hinna med allt det som de egentligen är där för, ta hand om akut sjuka som i en stadig ström kommer in genom entrén eller via ambulansintaget. Detta med samma bemanning som om korridorerna hade varit tomma på patienter.

”Vi är slutkörda”

I arbetsmiljöanmälan beskrivs hur pressad personalen känner sig. Patientsäkerheten upplevs som satt ur spel vilket drabbar personalen i form av oro och samvetsstress. Sjukskrivningarna har ökat vilket lett till att personal som är ledig måste beordras in.

– Framför allt är vi uppgivna. Folk har slutat och många letar efter andra jobb. Vi är slutkörda, säger Malin Gutentoft som själv är mycket tveksam till om deras arbetsmiljöanmälan verkligen kommer att leda till något. Både hon och Kommunals skyddsombud har vid ett flertal tillfället tagit upp problemen med alla kvarliggare utan att situationen har förbättrats.

Delvis svarat

Enligt verksamhetschefen Anette Skoglund har delar av arbetsmiljöanmälan besvarats. Bland annat har man tillsammans med Kommunals och Vårdförbundets representanter gått igenom hur personalen ska prioritera och hur arbetsgivaren jobbar med att ta hand om personal som mår dåligt. Det som återstår är att ta fram är en handlingsplan för hur man ska kunna förändra situationen på akuten.

Liksom fackets representanter ser hon en klar koppling mellan bristen på vårdplatser och många kvarliggande patienter på akuten. Men hon är inte lika säker på att det hänger samman med att sjukhuset blivit mindre benäget att täcka upp sjuksköterskebristen med inhyrd personal ute på avdelningarna.

– Vi har en plan för hur vi ska försöka fasa ut inhyrd personal, vi jobbar med rekryteringar och vi har kunnat rekrytera. Så jag ser ett visst ljus i tunneln, att avdelningar kommer att öppna vårdplatser under våren. Men det är ändå så att akuten har fått ta en väldigt stor smäll den svåra situation som råder, säger Anette Skoglund.

6:6a-anmälan

  • I arbetsmiljölagens paragraf 6:6a står det vad ett skyddsombud ska göra vid allvarliga arbetsmiljöproblem.
  • Först vänder sig skyddsombudet till arbetsgivaren med en skriftlig begäran om vilka problem som måste lösas.
  • Om arbetsgivarens svar med åtgärder inte anses tillräckligt kan skyddsombudet be Arbetsmiljöverket att fatta beslut om föreläggande eller förbud.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida