coronaviruset

Antikroppar vanligare hos de som vårdat covidpatienter

Antikroppar vanligare hos de som vårdat covidpatienter
Sjuksköterskan Ann-Christin Salomonsson i arbete med proverna. Foto: Magnus Laupa/Danderyds sjukhus

Nu har över 2 000 anställda vid Danderyds sjukhus testats för antikroppar mot covid-19. Totalt hade 19 procent av medarbetarna antikroppar — men bland de som vårdat covidpatienter var det vanligare.   

Nästan var fjärde medarbetare av dem som vårdat covidpatienter hade bildat antikroppar mot sjukdomen. Det visar en pågående studie där samtliga anställda vid Danderyds sjukhus ges möjlighet att testa om de har antikroppar mot covid-19. Hittills har 2 149 prover analyserats.

Stora skillnader

I de första analyserna, som Vårdfokus berättat om tidigare, var det ingen skillnad mellan de som arbetade administrativt och de som arbetade patientnära. Men när flera prover nu har analyserats visar det sig att skillnaderna är stora.

Bland de som vårdat covidpatienter hade 24 procent antikroppar, jämfört med 18 procent hos dem som inte vårdat patienter med covid och endast 9 procent hos dem som arbetar administrativt.

Missa inte det senaste från Vårdfokus – prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hur stor andel av befolkningen som har antikroppar mot covid-19 generellt i samhället uppskattas till omkring 10 procent i Stockholmsområdet, enligt Folkhälsomyndigheten. I övriga delar av landet är det lägre.

— Nu när det finns mer data från andra delar av samhället ser vi att våra medarbetare hade en jämförelsevis hög förekomst av antikroppar, säger ansvarig forskare Charlotte Thålin på Danderyds sjukhus, i ett pressmeddelande.

Bortfall av lukt och smak

De som testats har också blivit tillfrågade om hur sjuka de varit och vilka symtom de har haft. Av de som testades positivt för antikroppar hade 78 procent haft milda symtom och 13 procent uppgav att de haft svårare symtom. 9 procent hade inte haft några symtom alls.

De vanligaste symtomen bland dem som haft covid-19 var huvudvärk, sjukdomskänsla, feber, lukt- och smakbortfall samt hosta.

Fortsätter testa

Studien av de anställda på sjukhuset kommer att fortsätta och pågå under en längre tid eftersom man vill veta hur länge man har antikroppar efter genomgången covid-19.

— Vi kommer att ta nya blodprover på alla deltagare i studien efter fyra och tio månader, kanske ända upp till fem år. Redan nu i augusti görs den första uppföljningen, där vi kommer att undersöka om de som hade antikroppar i april/maj fortfarande har det. Vi kommer också att undersöka huruvida antikroppar ger immunitet, vilket kanske är den viktigaste pusselbiten i forskningen, som saknas idag, säger Charlotte Thålin.

Här kan du läsa en förpublicerad version av hela studien.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida