Ambulansolyckorna i Värmland

”Arbetsmiljön på ambulansen i Värmland behöver utredas”

”Arbetsmiljön på ambulansen i Värmland behöver utredas”
Camilla Gustafsson är ordförande i Vårdförbundets lokalavdelning i Värmland. Foto: Ulf Huett

Ambulansen i Värmland har vid minst två tillfällen råkat ut för allvarliga trafikolyckor. Vårdförbundet har länge krävt att medarbetarnas arbetsmiljö ska utredas, men än har ingenting hänt enligt ordföranden i Värmland. Men nu har en arbetsgrupp tillsatts.

Som Vårdfokus berättade i går friade tingsrätten i Värmland en ambulansförare som för ett år sedan plötsligt tappade kontrollen över bilen, körde över till andra sidan av vägen och sedan rätt ner i ett skogsdike. Han stod åtalad för grov vårdslöshet i trafik.

Att ambulanssjukvårdaren förlorade kontrollen över bilen berodde enligt åklagaren på att han var uttröttad eller hade somnat vid ratten. Tingsrätten ansåg dock att det kunde finnas andra förklaringar till olyckan och friade därför ambulanssjukvården.

Skadades i nacken

I passagerarsätet satt en ambulanssjuksköterska som på grund av olyckan ådrog sig en skada i nacken. Hon hade dagligen ont i nacken och kunde inte träna eller tävla i triathlon som hon hade gjort tidigare.

– Det har stor inverkan på min livskvalitet. Jag mår dåligt när jag inte kan träna, berättade hon i ett inslag i Sveriges Radio i somras.

Även psykiskt har hon mått dåligt. Året innan hade hon suttit med i en ambulans som i kraftigt snöoväder körde av vägen i 150 km i timmen och voltade. Den gången fick hon tursamt nog inga fysiska skador.

Efter att ha varit med om två allvarliga trafikolyckor kände sjuksköterskan att hon hade haft tur som överlevde båda gångerna. En tredje gång skulle hon kanske inte ha lika stor tur. Hon var rädd och funderade allvarligt på om hon skulle sluta som ambulanssjuksköterska.

Sjuksköterskan har avböjt en intervju med Vårdfokus men har ändå via sms meddelat hon fortfarande är kvar som ambulanssjuksköterska ute på de värmländska vägarna för att hjälpa människor i akut behov av vård.

Vårdförbundets avdelning i Värmland har krävt att arbetsgivaren ska undersöka arbetsmiljön inom ambulansverksamheten i Värmland.

Inte nöjda med arbetsgivarens svar

– Ingen medarbetare ska behöva riskera att hamna i en sådan här situation. Vi har efterfrågat en riskbedömning av arbetsmiljöns alla delar. Vi har ställt frågan till arbetsgivaren men fått ett svar som vi inte är nöjda med. Nu kommer vi att lämna det vidare till Arbetsmiljöverket för en bedömning, säger Camilla Gustafsson, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Värmland.

Hon berättar att det efter den första olyckan fanns en oro bland medarbetarna inom ambulansen i Värmland för att en liknande olycka skulle ha kunnat drabba vem som helst i arbetsgruppen.

På nattpassen arbetar ambulanspersonalen i Filipstad 14 timmar. Dagpassen är 10 timmar. Många gånger tvingas medarbetarna arbeta övertid, enligt  Camilla Gustafsson.

– I första hand har vi försökt få till en riskbedömning av hela arbetsmiljön, för att se vad det finns för riskfaktorer. Exempelvis hur arbetstiderna ser ut, vilka möjligheter det finns för vila under arbetspassen. Vi vill också veta vilka riktlinjer som finns när medarbetare säger att de inte orkar med ett pass.

Arbetsgrupp tillsatt

Wolmer Edqvist är verksamhetschef för landstingets ambulanssjukvård. Han berättar att man efter den senaste olyckan har tillsatt en intern arbetsgrupp på ambulansstationen i Filipstad som ska utreda vad i arbetsmiljön inom landstingets ambulansverksamhet som eventuellt kan ha bidragit till den.

Wolmer Edqvist är verksamhetschef för ambulanssjukvården i Värmland.

– Det arbetet har påbörjats men är ännu inte klart, säger han, till Vårdfokus.

Men efter framför allt den första olyckan där ambulansen körde alldeles för fort samtidigt som det snöade kraftigt har flera nya rutiner införts. Numera utbildas exempelvis all ambulanspersonal i hur man kör vintertid när det är stor risk för halka. Följsamheten till rutinen att dagligen se över fordonen, exempelvis genom att kontrollera däcken, har skärpts.

– Jag åkte runt till samtliga stationer och pratade om vad vår internutredning visade. Bland annat att vi i vissa situationer måste tänka oss för lite extra. Ibland kör vi fortare än vad som kanske är nödvändigt. Det kan i sig vara stressande att åka på ett larm som rör ett svårt sjukt barn. Men det är viktigare att komma fram till sjukhuset än att kanske inte komma fram alls, säger Wolmer Edqvist.

Vilka möjligheter har personalen till vila under arbetspassen?

– Vi har vilrum till samtliga anställda. Har man ingen körning nattetid går man och lägger sig. Under arbetspasset har man rätt till måltidsuppehåll, vilket innebär att man äter när det finns en möjlighet till det, däremot finns inga schemalagda raster.

Vad händer om en medarbetare säger att hen inte orkar åka ut på uppdrag, exempelvis för att hen har haft svårt att sova ordentligt under det senaste dygnet?

– Då får man kontakta sin närmaste chef för att tillsammans göra en bedömning om man är kapabel att jobba eller inte.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida