”Arbetsuppgifterna för mas måste bli tydligare”

Medicinskt ansvariga sjuksköterskors roll i Stockholms stad specialgranskas i en rapport från Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum. Det behövs en enhetlig funktion och gemensam kvalitetsuppföljning för mas, är en av slutsatserna.

Många av masarna har arbetsuppgifter som egentligen inte ingår i deras jobb. Det är viktigt att tydliggöra att till exempel personalutbildning och Lex Sara-anmälningar ligger utanför det lagstadgade uppdraget.

– Det behövs en enhetlig introduktion när man tillträder en tjänst som mas på kommunal nivå och det finns starka önskemål om en nationell högskoleutbildning på mastersnivå, säger utredaren Inger Weurlander på Äldrecentrum.

Ser över rollen

Bakgrunden till rapporten är de pågående förändringarna inom äldreomsorgen med bland annat nya ansvarsområden, äldres rätt att välja boende och övergång till drift i privat regi med egen mas. Man vill se över masarnas funktion, få ett grepp om arbetsuppgifterna och titta på hur mas ska organiseras framöver.

Rapporten slår fast att mas-funktionen är oerhört viktig. I hög grad är det mas förtjänst att den kommunala hälso- och sjukvården utvecklats med hög kvalitet och patientsäkerhet i fokus, sägs det bland annat.

Men det finns också en hel del som är otydligt när det gäller rollen och befogenheterna.

Tydligare ansvarsfördelning

Några av slutsatserna i rapporten är:

  • Socialdepartementet bör ge enhetliga nationella riktlinjer för mas-rollen. Bland frågor som behöver klarläggas är befogenheterna att agera när patientsäkerheten är hotad.
  • Uppdragets omfattning behöver förtydligas.
  • I takt med att allt fler privata utförare och entreprenörer får egna masar är det viktigt att ansvarsfördelningen mellan kommunens och entreprenörens mas är tydlig.
  • Mas ställning i stadsdelförvaltningarnas organisation verkar ibland vara slumpmässig. Det är betydelsefullt att mas finns fristående men centralt.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida