omvårdnad

”Att få leda och förändra är det som driver mig”

”Att få leda och förändra är det som driver mig”
Florence Eddyson Hägg.

Florence Eddyson Hägg bestämde sig tidigt för att hon ville bli sjuksköterska, men sedan har hon arbetat som chef under större delen av sitt yrkesliv. I Vårdfokus serie om sjuksköterskor som heter Florence berättar hon om sitt yrkesval. 

FLORENCE EDDYSON HÄGG, 61
Psykiatridirektör Region Kalmar

— Det är på gott och ont att ha ett namn som sticker ut. Men när jag gick i skolan reagerade klasskompisarna mer på mitt efternamn, Eddyson. Det lät precis som Edison, en av historiens mest berömda uppfinnare.

Har ditt förnamn betytt något för ditt val av yrke?

— Nej, inte alls. Det som avgjorde var att när vi skulle ut och praktisera i yrkeslivet i åttonde klass hamnade jag på en vårdavdelning. Jag fick ett jättefint bemötande som gjorde att jag redan då bestämde mig för att jag ville arbeta inom vården och så småningom blev jag sjuksköterska. Jag tror att det första mötet med arbetslivet när man är ung kan vara väldigt avgörande.

— Ett vänligt bemötande och omhändertagande är viktigt om vi vill kunna rekrytera ungdomar till vården i framtiden.

Vad har du arbetat med som sjuksköterska?

— Jag är vidareutbildad både inom intensivvård och anestesi och har arbetat inom de områdena. Men större delen av mitt yrkesliv har jag varit chef, först på en operationsavdelning och sedan sjukhuschef i Oskarshamn. För tio år sedan tog jag steget till att arbeta på förvaltningsnivå och blev psykiatridirektör i Region Kalmar. Det kändes först som ett kamikazeuppdrag, men jag har ju varit chef i många år och tror att jag är bra på att leda. Just det här att få leda och förändra och förbättra vården är något som driver mig.

Hur ser du på sjuksköterskans roll i dag jämfört med tidigare?

— Den har säkerligen förändrats, både till det bättre och kanske lite till det sämre. Jag får en känsla av att vi kanske inte har lika självständiga sjuksköterskor som vågar lika mycket i dag som tidigare. Frågan är om det är rädslan för att göra fel som gör att man hellre låter andra ta ansvar? Förut när man kom ut i arbetslivet som ny sjuksköterska tvingades man in i jättesvåra situationer, men så skulle vi inte göra i dag. Vi satsar mer på introduktion och inskolning, men ändå får jag en känsla av att man är räddare.

— Det som är bra är att sjuksköterskans viktiga roll uppmärksammas mycket mer i dag. Inte minst nu i pandemitider uppvärderas all sjukvårdspersonal på ett helt annat sätt.

Hur har covidpandemin förändrat ditt arbete?

– Vi har varit relativt förskonade här i Region Kalmar, men vi har planerat jättemycket för olika scenarier. Det är fantastiskt att se hur mycket som går att göra med kniven på strupen, sådant som tidigare varit svårt att få igenom kan vi göra nu. Vi har också fått avveckla många saker, till exempel en del möten och administration. Allt fokus är på vården och vi ser att vården fungerar även om administratörer gör annat. Jag känner mig väldigt trygg med att vården fungerar.

Florence

Det finns 101 sjuksköterskor i Sverige som har namnet Florence. Vi har frågat fyra av dem – och en som har efternamnet Nightingale – hur de ser på sjuksköterskerollen och vad själva namnet har betytt för dem.

• Totalt har 2 301 kvinnor i Sverige namnet Florence varav 796 har det som tilltalsnamn.

• Medelåldern för dem som har det som tilltalsnamn är 46 år.

Källor: SCB, Socialstyrelsen

Florence Nightingale (1820-1910)

• Hade brittiska föräldrar men föddes i staden Florens, vars namn hon fick.
• Intresserade sig tidigt för vården och räknas som en av grundarna till det moderna sjuksköterskeyrket.
• Arbetade inom sjukvården och fattigvården och kämpade för förbättringar av levnadsförhållanden och lagstiftning.
• Blev känd för sin insats under Krimkriget bland annat för att hon lyckades sänka dödligheten genom att förbättra de sanitära förhållandena i sjukvården.
• 1860 grundade hon skolan Nightingale School of Nursing.
• Hon är den mest kända representanten för sjuksköterskekåren genom alla tider.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida