Utredda fall

Skallskadad avled på akuten – kontrollerna brast

Skallskadad avled på akuten – kontrollerna brast
En man dog efter att ha väntat i 4,5 timme utan att bli läkarundersökt. Arkivbild: Colurbox

Tillsynen borde ha varit bättre, anser Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och kritiserar hur en patient som avled på akuten togs om hand.

Patienten kom in till akuten med ambulans sent en kväll efter att ha ramlat i hemmet. I samband med fallet hade han slagit sig i bakhuvudet och fått en sårskada. Han hade även varit medvetslös under en kort stund.

Mannen, som var hjärt- och cancersjuk, lades in på ett rum utan att ha läkarundersökts. Där fanns inte någon kontinuerlig övervakning utan tillsyn gjordes varannan timme. Vid det andra tillfället, klockan 2.15, väcktes inte patienten för medvetandekontroll. En timme och en kvart senare hittades han död.

Ivo kritiserar akutmottagningen för att den vård och behandling som mannen fick inte var tillräcklig med tanke på hans skada och sjukdomshistoria.

Akutmottagningen har nu ändrat sina rutiner för övervakning, bland annat har omvårdnadsrond införts med kontinuerliga kontroller av samtliga patienter på akuten.

Diarienummer hos Ivo: 8.1.1-2468272016-3

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida