Psykiatri

Avsatt chef har lett till kaos på Bup i Växjö

Avsatt chef har lett till kaos på Bup i Växjö
Torbjörn Lundholm är lokalt skyddsombud inom barn- och ungdomspsykiatrin i Växjö.

Efter att den sjätte verksamhetschefen på tio år lämnat sitt uppdrag är känslorna minst sagt upprörda bland personalen inom barn- och ungdomspsykiatrin i Växjö. Nu hoppas de få hjälp av Arbetsmiljöverket.

27 januari 2017

Torbjörn Lundholm, förtroendevald för Vårdförbundet och lokalt skyddsombud, berättar hur personalen under många år har varit överhopade med neuropsykiatriska utredningar där kön bara växt sig längre och längre.

– Vi har haft en ständig press på oss att korta köerna. Vi har väntetider på flera år. De tidigare verksamhetscheferna har inte lyckats med uppdraget utan har avsatts en efter en, säger han.

Omtyckt chef

När personalen utan förvarning i höstas fick veta att även deras senaste, och den hittills mest omtyckta verksamhetschefen, fått gå med omedelbar verkan spred sig snabbt en olustig känsla av kaos och kris på arbetsplatsen.

Enligt Torbjörn Lundholm upplevdes chefen som behaglig att ha att göra med, hon syntes ute hos medarbetarna och hade äntligen börjat styra upp saker och ting som ingen av de andra cheferna hade lyckats med.

I december skrev skyddsombud från Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, Kronobergs läkarförening, Psykologförbundet och Vision under en gemensam skrivelse till ledningen. I denna förklarade de hur de anställda vid ett flertal tillfällen försökt att göra ledningen uppmärksam på hur illa ställt det är med den psykosociala arbetsmiljön, men att signalerna har nonchalerats.

Känt sig kränkta

De skriver att medarbetare i vissa fall har bemötts på ett kränkande sätt och vittnar om påhopp och kränkningar under pågående möten. Somliga har känt sig mobbade.

På kliniken arbetar 17 sjuksköterskor. Enligt Torbjörn Lundholm är tio av dessa sjukskrivna, i flertalet fall på grund av utbrändhet. Detta har i sin tur lett till en ännu sämre arbetsmiljö för dem som fortfarande orkar ta sig till jobbet.

I skrivelsen kräver skyddsombuden att en extern utredare ska kartlägga vad som ledde fram till att verksamhetschefen fick gå. De kräver också att arbetsmiljön och medarbetarnas situation kartläggs av någon som inte har en koppling till Region Kronoberg.

De är inte nöjda med det skriftliga svar som de har fått av centrumchefen Annika Hull Laine och har därför skickat skrivelsen vidare till Arbetsmiljöverket.

Handlingsplan presenterad

Det har Annika Hull Laine svårt att förstå. I sitt svar hänvisade hon bland annat till en handlingsplan som tidigare har presenterats för medarbetarna och de fackliga företrädarna.

– Vi skickade medvetet inte med den i svaret eftersom vi inte ville att den skulle spridas medialt. Men i handlingsplanen förklarar vi att en extern part ska göra en översyn och analys av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och ta fram en åtgärdsplan, säger Annika Hull Laine.

Att Arbetsmiljöverket aviserat att de inom kort ska komma på besök säger hon sig välkomna.

– Det är alldeles utmärkt att de kommer och kan ha synpunkter på om handlingsplanen är bra eller om den behöver kompletteras.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida