Jämställdhet

Barnmorskor kräver samma lön som manliga specialistsjuksköterskor

Barnmorskor kräver samma lön som manliga specialistsjuksköterskor
Barnmorskorna på Centralsjukhuset i Kristianstad känner sig lönediskriminerade gentemot de manliga specialistsjuksköterskorna på sjukhusets intensivvårdsavdelning och akutmottagning. Bild: Getty Images

Barnmorskorna på Centralsjukhuset i Kristianstad anser sig vara lönediskriminerade gentemot de manliga specialistsjuksköterskorna på akuten och iva. Vårdförbundet har begärt tvisteförhandling.

– Det känns väldigt fel att vi ska ligga lägre i lön, säger Aleksandra Nived som är barnmorska och förtroendevald för Vårdförbundet på förlossningen i Kristianstad.

Redan 2016 uppmärksammade hon de manliga specialistsjuksköterskornas löner i samband med en stor konflikt på intensivvårdsavdelningen, iva. De tycktes tjäna mer än barnmorskorna på samma sjukhus.

Aleksandra Nived är barnmorska och förtroendevald på förlossningen i Kristianstad.

När hon senare begärde ut lönerna från iva, men även sjukhusets akutmottagning, fick hon sin bild bekräftad. Sett till medianlönen tjänar männen cirka 1 100 kronor mer än barnmorskorna, vars medianlön ligger på knappt 37 500 kronor i månaden.

Längre utbildning, större ansvar

– Som barnmorskor har vi längre utbildning och ett helt annat ansvar än sjuksköterskorna på akuten och iva. Vi jobbar under egen legitimation och ansvarar själva för hela den normala förlossningen. Vi har dessutom förskrivningsrätt, säger Aleksandra Nived, som tycker att det är lönediskriminering.

Enligt Aleksandra Nived är en orsak till löneskillnaderna att arbetsgivaren under senare år gett sjuksköterskorna, men inte barnmorskorna, olika typer av lönetillägg.

”Osakliga löneskillnader”

Vårdförbundet i Skåne har efter en överläggning med arbetsgivaren kallat till tvisteförhandling. Förbundet anser att det föreligger osakliga och strukturella löneskillnader mellan barnmorskorna och de manliga specialistsjuksköterskorna på akuten och iva, vilket arbetsgivaren inte håller med om.

– Vi har gjort bedömningen att barnmorskorna inte är diskriminerade. Det finns förklaringar till skillnaderna. Det är definitivt inte alla män som har högre löner än barnmorskorna. Lönetilläggen har getts till de som har ett större ansvar eller som fått ett specifikt uppdrag, säger Bodil Holmquist, HR-ansvarig för sjukvårdsförvaltningen Nordost.

Förbundet hävdar att barnmorskorna har ett likartat eller större ansvar.

– Det är det som tvisteförhandlingen får avgöra, säger Bodil Holmquist.

Förbundet kräver dels att det betalas ut en diskrimineringsersättning till barnmorskorna, dels att samtligas löner justeras framöver.

”Inte männen som ligger för högt”

– För oss är det viktigt att våra medlemmar är rätt värderade. Det är inte de manliga specialistsjuksköterskorna som har för höga löner utan barnmorskorna som har för låga, säger Ana Süssner Rubin, förbundsombudsman på Vårdförbundet i Skåne.

Vad de kvinnliga specialistutbildade sjuksköterskorna på akuten eller iva har för lön i relation till de specialistutbildade manliga sjuksköterskorna på samma enheter har Vårdförbundet inte undersökt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida