Jämlik vård

”Bästa vården får de som orkar ställa krav”

”Bästa vården får de som orkar ställa krav”
Bröstcancerföreningens ordförande Elizabeth Bergsten Nordström. Foto: Kajsa Kax

En ny rapport visar att bröstcancervården inte är jämlik. I en debattartikel kräver Bröstcancerföreningens ordförande uppföljningar och kvalitetsregister.

Antalet kvinnor som lever med spridd bröstcancer har fördubblats under de senaste 20 åren. Trots det saknas kvalitetsregister och uppföljning av vilken behandling kvinnorna får och hur länge de lever. Det skriver Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande i Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, i en debattartikel i Dagens Medicin.

Omkring 5 500 kvinnor lever med en bröstcancer som har spritt sig till övriga organ. Hälften av dem avlider inom tre år. Riksorganisationen publicerar i dag en rapport som visar att vården för dessa kvinnor inte är jämlik. Den som bor på rätt plats och orkar ställa krav får den bästa vården och de mest effektiva medicinerna.

Stora skillnader i landet

Trots nationella riktlinjer visar rapporten, som heter Spridd bröstcancer, att förskrivningen av bröstcancermediciner skiljer sig mycket åt mellan olika regioner. I norra Sverige är det tio gånger vanligare med förskrivning av ett visst läkemedel än i södra delen av landet.

Organisationen efterlyser data och systematiska uppföljningar av hur vården fungerar för kvinnor med spridd bröstcancer. Det skulle öka möjligheten till effektiv behandling. När man inte vet vilken behandling som fungerar bäst är det svårt att förbättra vården och rädda livet på de svårast sjuka.

Elisabeth Bergsten Nordström berättar om fem åtgärder för att förbättra vården som presenteras i den nya rapporten:

  • Inrättande av ett nationellt register för spridd bröstcancer.
  • Snabb och jämlik tillgång till läkemedel.
  • Utökad och individanpassad rehabilitering.
  • Ökad möjlighet att delta i studier.
  • Inrättande av bröstcancercentra med tillgång till multidisciplinära vårdteam.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida