Forskning

Bättre överlevnad efter vård av specialistsjuksköterskor

Bättre överlevnad efter vård av specialistsjuksköterskor
En studie i England visar att ettårsöverlevnaden ökar för cancerpatienter som bedöms och vårdas av avancerade specialistsjuksköterskor. Arkivbild: Mostphotos

Patienter med lungcancer lever längre, slipper onödiga inläggningar på sjukhus och hanterar sin sjukdom bättre om de vårdas av avancerade specialistsjuksköterskor, visar en stor brittisk studie.

Tidigare forskning har visat att patienter med cancer som får stöd av avancerade specialistsjuksköterskor, advanced nurse practitioners, blir mer tillfredsställda med livet och får ökad livskvalitet.

Nu visar en ny stor studie som gjorts vid University of Nottingham och London South Bank University att även överlevnaden och onödiga inläggningar på sjukhus påverkas när patienterna bedöms och får vård av avancerade specialistsjuksköterskor.

Resultaten presenterades nyligen i form av en poster på en brittisk konferens om cancersjukdomar. Studien är ännu inte publicerad i någon vetenskaplig tidskrift, men i en intervju med några av forskarna redovisas de viktigaste fynden i Nursing Times.

Stor studie

I studien ingick drygt 108 000 patienter som under perioden 2007 till 2011 fick diagnosen lungcancer. Dessutom fick 200 avancerade lungspecialistsjuksköterskor svara på frågor kring sin roll.

Forskarna jämförde utfallet för fyra grupper av patienter: de som fick kirurgisk behandling, strålbehandling, kemoterapi eller ingen behandling.

Färre dog tidigt

Resultaten visar att:

  • För patienter som fick strålbehandling eller cytostatika var risken för tidig död och akuta inläggningar på sjukhus lägre om de bedömdes och vårdades av avancerade lungspecialistsjuksköterskor.
  • För patienter med strålterapi var risken att dö inom ett år 17 procent lägre än för patienter som inte hade fått träffa en avancerad specialistsjuksköterska.
  • För dem som fick cytostatika minskade mortaliteten när sjuksköterskorna rapporterade att de kände sig trygga i teamet.
  • För patienter som fick kirurgisk behandling var risken för akuta vårdinsatser lägre.
  • Även för patienter som inte fick någon behandling var risken för akuta insatser lägre. De var inte heller lika benägna att söka sjukhusvård som de patienter som inte hade fått råd och stöd av en avancerad specialistsjuksköterska.

Avancerad specialistsjuksköterska

  • I USA, Storbritannien, Kanada och Australien är det vanligt med avancerade specialistsjuksköterskor, nurse practitioners. Men även i Sverige erbjuds sedan flera år utbildningar till avancerad specialistsjuksköterska.
  • Den akademiska nivån är högre än den vanliga specialistsjuksköterskans. En masterutbildning rekommenderas.
  • En avancerad specialistsjuksköterska gör självständiga bedömningar, både omvårdnadsmässig och medicinska, och ordinerar självständig läkemedel inom specialiteten.
  • I Storbritannien är advanced nurse practitioner sedan 2016 en skyddad yrkestitel.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida