Kompetensutveckling

Bättre på nutrition efter kurs på nätet

Bättre på nutrition efter kurs på nätet
Patientsäkerheten vad gällde ätande och nutrition förbättrades. Bild: Colourbox

Sjuksköterskor tycker att deras kompetens om näring och ätande ökade efter nätkursen, liksom patientsäkerheten. Det visar en utvärderande studie.

Omvårdnadsprofessorn Albert Westergren och hans kolleger på Kristianstads högskola har arbetat fram en timslång nätutbildning om nutrition. Den finns sedan ett år att tillgå för vårdpersonal på både sjukhus och i kommunal vård.

– Den används från Umeå till Skåne, men vi vet inte exakt i hur många verksamheter. Det finns säkert liknande varianter, med den skillnaden att vi har utvärderat att vår fungerar med forskning, säger han.

Ser och behandlar undernäring

Forskningsgrupptidigare studier visar att det var fler patienter som fick adekvata åtgärder för att förebygga och behandla undernäring efter att personalen gått utbildningen.

 Nu har de följt upp vad personalen tycker har förbättrats efter kursen.

  • Kvaliteten på omvårdnaden hade förbättrats eftersom de lärt sig och talade mer om nutrition.
  • De hade blivit mer medvetna om nutrition och hade blivit bättre på att snabbt upptäcka undernäring, sätta in åtgärder och följa upp.
  • När de kände att de kunde mer förbättrades patientsäkerheten, vilket bidrog  till vårdutvecklingen. 

Var tredje är undernärd

Över 30 procent av patienterna på sjukhus är undernärda. Det vet Albert Westergren som ägnat många års forskning åt nutrition, undernäring och problem med ätande.

– Just sjuksköterskor har en viktig roll i teamet vad gäller ätande och nutrition. Studien visar att de tycker att kursen ökar deras kompetens om vårdprocessen kring nutrition, säger han.

De grundläggande kriterierna för att bedöma undernäring är om patienten ofrivilligt har gått ned i vikt, har lågt bmi, eller har svårt att äta.

– Då ska sjuksköterskan göra en bedömning om vad som är problemet och planera åtgärder. Det görs ofta i samarbete med arbetsterapeut, sjukgymnast eller dietist. Det kan exempelvis vara att ta fram hjälpmedel, anpassa matens konsistens när det gäller sväljningssvårigheter, eller att energiberika maten.

Nätkurs mindre tidskrävande

Albert Westergrens tidigare avhandling handlade om äldre som haft en stroke och deras ät- och näringsproblem. Sedan dess har han fortsatt forskningen om nutrition och att verka för att öka kunskapen hos vårdpersonal.

– Vi har tidigare arbetat med studiecirklar för att höja kompetensen om näring och ätande. Det var också mycket bra, men det tog ungefär nio timmar per medarbetare så det blev tidskrävande och krävande vad gäller logistiken på arbetsplatsen när deltagarna behövde gå ifrån för att delta.

Han och kollegerna funderade på hur kompetensen kunde ökas på ett enklare, mer flexibelt och mindre tidskrävande sätt. Så börjad arbetat med att ta fram nätkursen tillsammans med dietister och börja utvärdera den med forskning.

– Nu vet vi att även en kortfattad och koncentrerad nätutbildning ger god effekt. Men alla i personalen behöver involveras, så att man får en samsyn. Det räcker inte att skicka en person på utbildning, säger Albert Westergren.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida