Kollektivavtal

Bemanningsföretag betalade inte in sjuksköterskors pension

Bemanningsföretag betalade inte in sjuksköterskors pension
Maria Buhre, regionalt skyddsombud i Skåne, uppmanar medlemmar som söker anställning i privata företag utan kollektivavtal att först kontakta Vårdförbundet. Foto: Anders Olsson

När sjuksköterskorna på ett mindre bemanningsföretag i Skåne anställdes lovades de bättre villkor än vad som erbjuds i kollektivavtalet. Men först efter en tvist med Vårdförbundet har företaget gått med på att betala in tjänstepensionen för sjuksköterskorna.

– Jag uppmanar medlemmar som funderar på att ta anställning hos en privat arbetsgivare utan kollektivavtal att först kontakta Vårdförbundet för att få råd och stöd innan de undertecknar anställningsavtalet, säger Maria Buhre, regionalt skyddsombud i Skåne och ledamot av Vårdförbundet Skånes styrelse.

Strax efter påsk kontaktades Vårdförbundet av en handfull sjuksköterskor som arbetade som bemanningssjuksköterskor i Malmö. De var alla anställda av ett företag som förra året hade startats av ett par sjuksköterskor med egen erfarenhet av att arbeta i kommunal vård.

När sjuksköterskorna anställdes i det nya bemanningsföretaget lät allt bra. Ägarna lovade dem bättre villkor än vad de skulle ha fått med ett kollektivavtal.

Fick inga raster

Men när Malmö stad, som var företagets största uppdragsgivare, i början av året sa upp avtalet med företaget försämrades plötsligt arbetsvillkoren för de anställda. Bland annat fick de inte längre ta ut sina raster utan tilläts endast måltidsuppehåll.

– Eftersom företaget inte hade tecknat kollektivavtal med Vårdförbundet eller fått dispens från Arbetsmiljöverket var det ett direkt brott mot arbetstidslagen, säger Maria Buhre.

Utöver detta berättade medlemmarna att de från arbetsledningens sida utsattes för kränkande särbehandling. Schemaplaneringen var så kortsiktig att de aldrig visste hur de skulle jobba från en dag till en annan eller om de skulle vara fullt bemannade.

Deras kompetens ifrågasattes

De kände sig stressade, såväl psykiskt som fysiskt, inför att komma till arbetet. När de påtalad detta för arbetsgivaren ifrågasattes deras kompetens och arbetsinsatser.

Vårdförbundet anmälde företaget till Arbetsmiljöverket. Men eftersom det skulle avvecklas valde myndigheten att inte göra någon inspektion.

Under processen upptäcktes också att företaget inte hade avsatt några pengar till medarbetarnas tjänstepersoner.

Efter en tvist med Vårdförbundet gick företaget slutligen med på att betala in pensionerna för samtliga medarbetare. Vårdförbundet får dessutom ett skadestånd på 75 000 kronor.

Vårdfokus har inte lyckats få kontakt med ägarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida