Bidrag till tandvård

3 april 2013

De som har ett ökat behov av tandvård på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning får sedan årsskiftet ekonomiskt stöd i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter 2012:16, om särskilt tandvårdsbidrag. De som inte själva kan sköta sin munhygien betalar tandvården som sjukvård, SOSFS 2012:17.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida