Waranbehandling

Billigare med egen blodkoll hemma

Billigare med egen blodkoll hemma
Egenvård med både ett test av blodets koaguleringsförmåga och dosering av Waran betalar sig efter 18 månader.

Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel kan i dag både testa sina värden och dosera sig själva. Det sparar pengar på sikt.

16 december 2015

Det vanligaste är att kontrollerna av warfarin sköts på en AK-mottagning eller i primärvården. Men som ett alternativ kan patienter efter utbildning både testa sitt värde och ställa in dosen på läkemedlet själva.

Nu har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket gjort en utvärdering som visar att det blir en besparing efter 18 månader.

– Vi bedömer att man når en besparing om patienterna själva utför kontrollerna och doseringen i stället för att det görs på sjukhusmottagning, säger Malin Blixt, enhetschef på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Ökar blödningsrisken

I Sverige behandlas över 200 000 patienter med det blodproppsförebyggande läkemedlet warfarin. Det kräver noggrann, regelbunden kontroll genom prover av blodets förmåga att koagulera. En för hög dos av läkemedlet ökar risken för blödning och en för låg dos ger inte tillräckligt skydd mot blodpropp.

Västerbottens och Stockholms läns landsting var tidigt ute med självtest. Ena varianten är att patienten enbart testar blodets koagulationsförmåga, vilket blir dyrare de fyra första åren. Den andra är att patienten både gör självtest och ställer in sin dosering. Det blir billigare efter 18 månader, jämfört med att uppsöka vård.

Fakta

Warfarin ges ofta till patienter som har haft blodpropp i lungan eller i benens djupa blodkärl, samt till de som har förmaksflimmer eller har fått en mekanisk hjärtklaff inopererad.

Redan 2007 fann Statens beredning för medicinska utredningar, SBU, att egenvård vid warfarinbehandling är minst lika säkert som rutinsjukvård. Myndigheten konstaterade också att livskvaliten förbättras, då patienten slipper vara så bunden till sjukvården.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida