Läkemedel

Blodtryckshöjande infusioner blir kvar i vården

Blodtryckshöjande infusioner blir kvar i vården
Infusioner som innehåller hydroxietylstärkelse ges till patienter som akut har förlorat stora mängder blod. Arkivbild: Getty Images

I början av året rekommenderade den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté att infusionslösningar med hydroxietylstärkelse, HES, skulle förbjudas. Nu verkar det som att de trots allt blir kvar på marknaden.

I Sverige finns fyra infusionslösningar som innehåller hydroxietylstärkelse, HES: Tetraspan, Venofundin, Volulyte och Voluven. De ges direkt i blodbanan till patienter som akut har förlorat stora mängder blod och där enbart kristalloider (exempelvis Ringer-acetat) inte anses räcka till.

Vissa patienter, exempelvis svårt sjuka som får intensivvård, patienter med sepsis och personer med nedsatt njurfunktion, riskerar dock att få njurskador och kan till och med dö av läkemedlet. Sedan 2013 är det därför kontraindicerat att ge HES till dessa grupper.

Erfarenheter från klinisk praxis har visat att det kan vara svårt att särskilja patienter som kan behandlas med HES infusionslösning från patienter som inte ska behandlas med den. Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté har rekommenderat att marknadsföringstillståndet för infusionsvätskor med HES ska återkallas.

Men läkemedelsorganet CMDh, som består av representanter från de nationella läkemedelsmyndigheterna inom EU, anser att de åtgärder som tidigare vidtagits trots allt har haft en viss effekt. CMDh anser därför att HES bör få finnas kvar på marknaden. Dock under förutsättning att ytterligare åtgärder vidtas för att skydda patienterna.

Bland annat föreslås att:

  • Sjukhusen ska certifieras för att hantera HES. Exempelvis genom att utbilda sjukvårdspersonal i hur de ska hantera dessa läkemedel på ett säkert sätt.
  • En varning ska finnas på förpackningar av HES och i bruksanvisningarna. Varningen ska påminna personalen om att läkemedlet inte får användas till patienter med blodförgiftning, njurfunktionsnedsättning eller patienter som får intensivvård.

De nationella läkemedelsmyndigheternas ställningstagande skickas nu till Europeiska kommissionen som tar det slutgiltiga beslutet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida