socialstyrelsen

Brist på sjuksköterskor i samtliga landsting

Fler barnmorskor och sjuksköterskor behöver utbildas, men framför allt måste fler sjuksköterskor stimuleras att specialistutbilda sig. Det säger Socialstyrelsen i en ny rapport som presenteras i dag.

26 februari 2016

Antalet specialistsjuksköterskor minskade med sex procent mellan 2008 och 2013. Allra mest minskade sjuksköterskor specialiserade inom kirurgi och internmedicin samt psykiatri. Men bland andra yrkesgrupper har antalet ökat:

  • Grundutbildade sjuksköterskor ökade något, med en procent under perioden.
  • Barnmorskor ökade med tre procent.
  • Läkare ökade med tio procent.

Det visar Socialstyrelsens årliga nationella planeringsstöd som presenteras i dag. Uppgifterna är inte nya, myndigheten har under flera år pekat på problemet med att specialistsjuksköterskorna blir allt färre. Efter ett beslut från regeringen har också antalet utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor, barnmorskor och sjuksköterskor ökat.

Tilltagande brist

Trots ökningen av vissa yrkesgrupper visar rapporten att bristen på personal har förvärrats i vården. Socialstyrelsen har gjort en enkät bland landstingen och den övergripande bilden är att det skett en tilltagande brist på sjuksköterskor under de senaste fem åren.

  • 14 landsting säger att de har brist på barnmorskor.
  • Samtliga landsting säger att de har brist på grundutbildade sjuksköterskor.
  • Det råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor inom i stort sett alla områden inom de flesta landsting.

Tredje plats i Europa

Socialstyrelsen har även tittat på hur många sjuksköterskor och läkare Sverige har i förhållande till andra länder i Europa.

Med 410 läkare per 100 000 invånare ligger Sverige på tredje plats när det gäller läkartäthet.

Med 1 113 sjuksköterskor per 100 000 invånare ligger vi på tredje plats även när det gäller antalet sjuksköterskor. Endast Norge och Luxemburg har fler sjuksköterskor.

Socialstyrelsen anser att det är viktigt att titta på balansen mellan läkare, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården när regeringen över väger om fler utbildningsplatser för olika yrken.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida