Patientsäkerhet

Bristen på sjuksköterskor bakom två dödsfall på Karolinska

Bristen på sjuksköterskor bakom två dödsfall på Karolinska
Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har haft stora problem med att hålla vårdplatser öppna.

Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har lex Maria-anmält två dödsfall som ytterst antas ha berott på bristen på sjuksköterskor. På grund av platsbrist vårdades patienterna på avdelningar där de egentligen inte hörde hemma.

– Resurserna var kanske inte fördelade fullt ut på bästa sätt. Men den absolut största orsaken till vårdplatsbristen är bristen på sjuksköterskor. I länet får vi nästan inga svar alls på jobbannonserna, säger patientområdeschefen Lennart Adamsson till nyhetsbyrån Siren.

Till Vårdfokus säger han dock att det blivit något bättre sedan Nya Karolinska öppnade, men att det nästan bara är grundutbildade sjuksköterskor som söker.

På frågan vad som behöver göras för att locka nya sjuksköterskor och få dem som redan arbetar på sjukhuset att stanna, har han lika lite som någon annan någon patentlösning.

– Men om vi har ett högspecialiserat uppdrag måste det synas för medarbetarna att de är lite speciella. Kanske genom bättre bemanning eller att det syns i lönekuvertet. Men det handlar också om hur sjuksköterskorna och undersköterskorna blir omhändertagna i teamet. De måste känna att de är en del av gruppen och att ingen är mer värd än den andra, säger Lennart Adamsson.

Som Vårdfokus tidigare berättat var personal- och vårdplatsbristen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge så stor sommaren 2017 att minst tolv personer med cancer i lever respektive bukspottkörtel inte opererades i tid. Två patienter avled under väntetiden.

I de två lex -Maria-anmälningar som Lennart Adamsson nyligen lämnat in till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, dog två patienter som på grund av platsbrist flyttades till avdelningar där de egentligen inte hörde hemma.

Dog på ”fel” avdelning

Den ena händelsen handlar om en patient som hade en pågående behandling mot lungcancer och en njurbäckentumör. Patienten kom 2017 in till sjukhuset på grund av smärtor i buken och opererades akut under natten. Det hade uppstått ett hål i tjocktarmen och fri gas hade läckt ut i buken.

Under efterbehandlingen på intensivvårdsavdelningen försämrades patienten successivt. Trots det flyttades patienten på grund av det mycket ansträngda platsläget över till en gynekologisk vårdavdelning. Det vill säga en icke kirurgisk avdelning där personalen inte hade för vana att vårda den här typen av patienter. Senare på kvällen avled patienten.

I lex Maria-anmälan förklarar Lennart Adamsson att han och chefsläkaren på Karolinska vill få bedömt om patientsäkerheten försämrats på grund av platsbristen och det faktum att patienten vårdades på en avdelning där denne egentligen inte hörde hemma.

Han skriver att detta inte var den enda patienten som blev utplacerad på andra avdelningar. Det händer allt som oftast.

”Okontrollerade utplaceringar”

Den andra lex Maria-anmälan handlar om en patient som för flera år sedan hade genomgått en operation på grund av en tumör i bukspottskörteln.

I fjol kom patienten in akut till sjukhuset på grund av diffusa smärtor i magen, illamående och kräkningar. Patienten lades in på en kirurgisk vårdavdelning för observation.

Trots att läkarna tyckte att det var olämpligt tvingades de på grund av platsbrist flytta patienten till en urologisk avdelning.

Dagen efter försämrades patienten. En datortomografisk undersökning visade att patienten hade drabbats av tarmvred och fått en lunginflammation till följd av att tarminnehåll trängt in i lungorna. Patienten var då i ett allt för dåligt skick för att kunna opereras och avled sent på eftermiddagen.

I sin anmälan till Ivo skriver Lennart Adamsson att fallet beskriver en situation av ”okontrollerade utplaceringar” av patienter. Läkarna hade inte mandat att själva avgöra var patienterna skulle placeras. I stället var det trycket från akuten som avgjorde hur man agerade.

Ny avdelning öppnad

Med anledning av dessa händelser och andra allvarliga avvikelser öppnade Karolinska i höstas en ny avdelning för akutkirurgisk vård i Huddinge. I nuläget är 10-12 av totalt 15 vårdplatserna öppna. Målet är att till nästa sommar kunna utöka till 24 platser.

– Det är väldigt positivt att vi fått pengar till att öppna de nya platserna. Problemet är att när man startar en ny avdelning är det väldigt ”shaky”. Många av dem som söker är bara grundutbildade. Då är det inte lika lätt att stadga upp avdelningen. De måste hinna få erfarenhet innan de kan ta in nya som också de är grundutbildade, säger Lennart Adamsson.  

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida