Uppsägningarna i Kristianstad

Fler undersköterskor ska rädda iva i Kristianstad

Fler undersköterskor ska rädda iva i Kristianstad
Trots att 18 iva-sjuksköterskor sade upp sig tycker ledningen att iva-verksamheten i Kristianstad fungerar bra. Foto: Roger Lundholm

När en stor del av sjuksköterskorna lämnade intensivvårdsavdelningen i Kristianstad i slutet av juni ersattes de av undersköterskor och hyrpersonal.

I våras sade 24 av totalt 38 intensivvårdssjuksköterskor i Kristianstad upp sig i protest mot att de inte fick tillräckligt med återhämtning. Trots flera bud från arbetsgivaren valde de allra flesta att fullfölja sina uppsägningar i slutet av juni, förutom sex som drog tillbaka sina uppsägningar.

Sedan dess har antalet vårdplatser på iva i Kristianstad minskat från sex till fyra. I gengäld har en extra vårdplats öppnats på iva i Ystad. Tillsammans har man åtta vårdplatser öppna, vilket är en mindre mot normalt.

– Det går bra. Vi klarar sommaren med de platser vi har öppna, säger Ytte Hjert, verksamhetschef för intensivvårdsverksamheten på Centralsjukhuset i Kristianstad.

Fler undersköterskor

Efter sjuksköterskeuppsägningarna beslutade ledningen att ändra bemanningsmixen. En stor del av sjukskötersketjänsterna har konverterats till underskötersketjänster. För att klara full verksamhet räknar ledningen i dag med att det ska gå runt med 24 sjuksköterskor, i stället för 38 som tidigare.

Enligt Ytte Hjert har det minskade antalet sjuksköterskor inte försämrat vården, eftersom de sjuksköterskor som är i tjänst numera kan koncentrera sig på sina sjuksköterskeuppgifter. Vändningar, tvättningar och annan basal vård som de tidigare hjälpte till med sköts nu så gott som uteslutande av undersköterskor. 

Den kvarvarande bristen på sjuksköterskor har täckts med semestervikarier och inhyrd personal. Två av cheferna har dessutom arbetat kliniskt som sjuksköterskor under sommaren.

Tror det ska fungera i höst 

Enligt Ytte Hjert saknas det i dagsläget sju sjuksköterskor. Annonser ligger ute och hon tror inte att det ska bli några större problem att få tag på nya till hösten.

I samband med att de tidigare sjuksköterskorna sade upp sig beslutade ledningen att genomsnittslönen för en specialistutbildad iva-sjuksköterska ska ligga på cirka 37 000 kronor i månaden och att medelarbetstiden ska vara mellan 32 och 33 timmar i veckan.

– Med ett så bra avtal tror jag det blir lättare för oss att rekrytera. Vår avsikt är att öppna samtliga sex platser i Kristianstad efter sommaren. Vi startar med hjälp av bemanningsföretag för att sedan successivt fylla upp de lediga tjänsterna, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida