Bygga förtroende

Bygga förtroende
- Det gäller att vara observant på om barn blir oroliga inför sommarlovet eller har besvär efter en resa till det gamla hemlandet, säger Eva Hammad. Foto: Niklas Maupoix

Könsstympning. Skapa en kvalitetsmärkning för att visa vilka mottagningar som har kompetens i att hjälpa flickorna, föreslår skolsköterskan Eva Hammad.

Det hon tänker på är en symbol liknande regnbågsflaggan som visar att mottagningar är certifierade för att ta hand om hbtq-personer. Flaggan signalerar: ”som homo-, bi-, trans- eller queerperson kan du vända dig med förtroende till oss, så kommer vi att bemöta dig bra.”

?— Jag tänker att man kanske kan hitta en symbol som på liknande sätt visar att på just den här mottagningen finns det en god kvalitet på kunskapen om könsstympning. Den ska vara lätt att känna igen så att det sprider sig i gruppen av behövande flickor, säger Eva Hammad, skolsköterska på Angeredsgymnasiet i Göteborg och engagerad i att arbeta mot kvinnlig könsstympning.

??Under hälsosamtalen har skolsköterskan en stor möjlighet att systematiskt försöka fånga upp flickor som utsatts, eller riskerar att utsättas.?

— Jag brukar säga att jag kan en del om denna sedvänja.

?Har någon skurit eller klippt i ditt könsorgan? frågar hon sedan, och visar med två fingrar symboliskt hur en sax klipper. ?

När en flicka från länder där könsstympning är tradition helt plötsligt ändrar sitt beteende, eller det psykiska tillståndet skiftar, då är det viktigt att skolan uppmärksammar henne. Det kan vara idrottsläraren som ser att flickan inte vill vara med på gymnastiken, eller skolsköterskan som börjar få besök för magsmärtor, ryggbesvär, att eleven har svårt att kissa eller har smärtsamma menstruationer. Ett tips från Eva Hammad är att skolsköterskor och kuratorer kan erbjuda flickorna en toalett där de kan sitta i lugn och ro.

?Det gäller att undvika en ”vi och de”-känsla inför könsstympning, påpekar hon, att inte skilja ut dem som kan tänkas vara berörda. Under till exempel sex- och samlevnadsundervisningen kan man prata i klasserna om den kunskap som finns och vad det innebär. ?

Att arbeta gentemot föräldrarna är också nödvändigt, men ibland en svår uppgift. Det viktiga är att skapa samtal, anser Eva Hammad. Det handlar om att de flickor som föds här inte ska behöva utsättas. Då måste även männen ha kunskap.

??När du fått flickans förtroende kan du fråga:?

  • Har du mycket mens som inte kommer ut??
  • Har du väldigt svårt när du ska kissa??
  • Har du ont??
  • Behöver du hjälp?

Fakta fyra typer av kvinnlig könsstympning

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, finns fyra typer av kvinnlig könsstympning.
Den lindrigaste innebär en sorts märkning; snittning eller prickning av klitoris.
Infibulation, den grövsta formen, innebär att klitoris och inre blygdläppar skärs bort. Yttre blygdläpparnas insida skrapas och en hudbrygga bildas med hjälp av stygn. Urinröret och en del av slidöppningen täcks av hudbryggan.
I Sverige har all form av kvinnlig könsstympning varit förbjuden sedan 1982.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida