Cancerpatienter drabbas av kontaktsjuksköterskornas tidsbrist

Cancerpatienter drabbas av kontaktsjuksköterskornas tidsbrist
Kontaktsjuksköterskans ska vara ett stöd för patienten och finnas tillgänglig för att ge information och förmedla kontakter inom vården. Arkivbild: Mostphotos

Nästan varannan kontaktsjuksköterska hinner inte med sina arbetsuppgifter visar Cancerfondens rapport.

Cancerfondsrapporten som ges ut i dag visar att landstingen inte når upp till målen för cancervården.

– Landstingen sviker cancerpatienterna. Det handlar om att de får vänta för länge innan behandling inleds, att provsvar drar ut på tiden, cytostatika sätts in för sent och att bedömningar av expertgrupper uteblir, säger Jan Zedenius, kirurg och vetenskapligt sakkunnig på Cancerfonden.

Brist på specialistsjuksköterskor

Den enskilt största orsaken till bristerna i cancervården är bristen på personal, framför allt specialistsjuksköterskor.

– Landstingen måste se till att säkra kompetensförsörjningen. Och vi behöver också en samlad nationell strategi för hur personalbristen i cancervården ska lösas. Regeringen måste tillsätta ett kompetensråd som identifierar de personalbrister som finns och sätta in åtgärder för att de ska lösas, eftersom landstingen helt tydligt inte klarar av detta, säger Jan Zedenius.

Enkät bland kontaktsjuksköterskor

En särskild del av Cancerfondsrapporten handlar om kontaktsjuksköterskor. Cancerfonden har gjort en webbaserad enkät bland landets 1 128 kontaktsjuksköterskor inom de regionala cancercentrumen. Ungefär hälften svarade.

Enkäten visar att 44 procent anser att de inte har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter som kontaktsjuksköterska.

Hälften har inte heller ett tydligt skriftligt uppdrag i sin roll som kontaktsjuksköterska och en tredjedel anser sig inte ha fått tillräcklig utbildning för att kunna sköta sitt jobb.

Bara hälften av patienterna

Att införa ett system med individuella vårdplaner och kontaktsjuksköterskor har varit ett prioriterat område ända sedan de regionala cancercentrumen infördes för fem år sedan. Men Cancerfondens rapport visar att man ännu är långt ifrån målet.

Endast hälften av kontaktsjuksköterskorna upplever att alla patienter som önskar får tillgång till kontaktsjuksköterska och en individuell vårdplan. Det stämmer med en tidigare undersökning som Cancerfonden gjort och som visade att bara 44 procent av patienterna fått erbjudande om en namngiven kontaktsjuksköterska.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida