Folkhälsa

Daglig motion minskar risken för fem kroniska sjukdomar

Daglig motion minskar risken för fem kroniska sjukdomar
Att cykla 25 minuter om dagen minskar risken för åtminstone fem kroniska och allvarliga sjukdomar, enligt en ny studie.

Det finns starka samband mellan dagliga fysiska aktiviteter och minskade risker för bröst- och koloncancer, typ 2-diabetes, hjärtinfarkt och stroke.

12 augusti 2016

Det visar en ny studie som publiceras i den medicinska tidskriften British Medical Journal.

Forskare från USA och Australien har analyserat resultaten av totalt 174 studier om sambandet mellan fysisk aktivitet och utvecklandet av fem kroniska sjukdomar: bröst- och koloncancer, typ 2-diabetes, hjärtinfarkt och stroke. Studierna publicerades mellan åren 1980 och 2016.

Hälsovinsterna var som störst hos dem som kom upp i 3 000-4 000 MET, metabola ekvivalenter, i veckan. MET är den mängd energi som kroppen använder i vila. Olika fysiska aktiviteter har olika MET. Desto mer intensiv en aktivitet eller övning är desto högre MET.

En person kan komma upp i 3 000 MET-minuter i veckan genom att dagligen utföra olika typer av tämligen enkla aktiviteter, som att exempelvis gå upp för trappor i 10 minuter, dammsuga 15 minuter, arbeta i trädgården eller löpa i 20 minuter, gå eller cykla 25 minuter.

– Sedan 1990 har befolkningen vi fått allt fler äldre samtidigt som antalet människor som dör i hjärt-kärlkomplikationer och diabetes ökat. Därför är det viktigt att vidta åtgärder som främjar fysisk aktivitet hos befolkningen, skriver forskarna.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida