patientsäkerhetslagen

Dagsböter för falsk sjuksköterska

Dagsböter för falsk sjuksköterska
Kvinnan döms för brott mot patientsäkerhetslagen som säger att yrkestiteln sjuksköterska endast får användas av den som har legitimation. Arkivbild: Mostphotos

Döms i hovrätten för att ha arbetat som sjuksköterska trots att hon inte hade legitimation.

Kvinnan arbetade i ett privat vårdbolag som undersköterska när hon tog upp en diskussion med sin arbetsgivare om att hon skulle kunna arbeta som sjuksköterska eftersom hon var klar med sin utbildning.

Kvinnan fick ett nytt anställningsavtal och nya arbetsuppgifter som sjuksköterska. Någon legitimation hade kvinnan dock inte tagit ut.

I en tidigare dom i tingsrätten friades kvinnan eftersom det ansågs oklart om hon verkligen skrivit på det nya anställningsavtalet.

Hovrätten menar dock att det saknar betydelse eftersom hon arbetade som sjuksköterska i ett års tid och borde ha varit medveten om att hon inte hade rätt att använda sig av titeln eftersom hon saknade legitimation.

Under hovrättsförhandlingarna kom det också fram att kvinnan skött sina arbetsuppgifter väl under den tid hon arbetade som sjuksköterska och att hon har en utbildning från ett annat land.

Hovrätten dömer kvinnan till 50 dagsböter för brott mot patientsäkerhetslagen.

Rätten påpekar också i sin dom att en bidragande orsak till att situationen uppkommit var att arbetsgivaren har brustit i sina kontroller.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida