Dålig utvärdering när undersköterskor ersatte sjuksköterskor

Dålig utvärdering när undersköterskor ersatte sjuksköterskor
På Danderyds sjukhus ändrades kompetensmixen på flera avdelningar så att antalet sjuksköterskor minskades med fem procent och antalet undersköterskor ökade med lika mycket. Arkivbild: Mostphotos

Södersjukhuset och Danderyds sjukhus kritiseras för att de inte bättre har följt upp konsekvenserna av att undersköterskor ersatte sjuksköterskor i somras.

Många sjukhus hade stora problem med att hitta tillräckligt med sjuksköterskor för att klara bemanningen i somras. Problemet löstes med extrapass, hyrsjuksköterskor, förskjutning av semesterveckor och att annan personal togs in.

Både på Södersjukhuset i Stockholm och Danderyds sjukhus ersatte man i vissa fall sjuksköterskor med undersköterskor.

Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, har nu följt upp hur sjukhusen klarade att säkerställa en patientsäker vård under sommaren och hur de olika åtgärderna gällande bemanning, kompetens och vårdplatser har följts upp och utvärderats.

Till stora delar har sjukhusen gjort bra uppföljningar, enligt Ivo, men myndigheten riktar kritik mot att det saknas utvärdering av den kompetensförskjutning som gjordes när undersköterskor anställdes i stället för sjuksköterskor.

Ivo påminner om att en sådan egenkontroll måste göras och avslutar därmed ärendena.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida