Tvång i vården

Nu kan danska patienter tvingas ta sin medicin

Nu kan danska patienter tvingas ta sin medicin
Sedan nyår är det lagligt i Danmark att tvinga patienter med demens till en viss behandling. Arkivbild: Mostphotos

Sedan nyår gäller en ny lag i Danmark som gör det möjligt för sjuksköterskor och annan vårdpersonal att tvinga patienter inom den somatiska vården att exempelvis ta sina mediciner. Lagen välkomnas av sjuksköterskorna etiska råd i Danmark, som dock varnar för svårigheterna.

24 januari 2018

I Sverige är tvång mot exempelvis äldre och dementa patienter i princip olagligt. För att utföra en viss åtgärd krävs personens samtycke. Det är inte ens tillåtet att dra upp sänggrindarna åt en förvirrad patient som riskerar att bryta höften varje gång denne stiger upp ur sängen, om inte den det gäller själv har gått med det.

Så var det även i Danmark fram till den första januari i år. Då började en ny lag gälla som gör det möjligt använda tvång mot vuxna patienter som själva inte är kapabla att förstå konsekvenserna av att säga nej till en behandling. Exempelvis personer med demens eller hjärnskador.

Kan delegeras

Beslutet om att tvång får användas måste tas av en läkare eller tandläkare. Men de kan delegera till en sjuksköterska att tvinga en patient att ta sina piller eller sätta en nål medan kollegerna håller patientens armar och ben.

Enligt det danska sjuksköterskeförbundets tidning Sygeplejersken har sjuksköterskornas etiska råd, liksom Läkarföreningen och Institutet för mänskliga rättigheter i Danmark, ställt sig bakom lagen. Ett viktigt argument har varit att det även tidigare förekom tvång i vården. Skillnaden nu är att det blivit reglerat och att allt tvång som vidtas måste journalföras.

– Många upplever det som ett dilemma att inte kunna hjälpa patienter som motsätter sig en behandling som de uppenbart är i behov av, säger det etiska rådets ordförande Annette Hegelund till Sygeplejersken.

Svårt använda tvång

Samtidigt förklarar hon att det inte är alldeles lätt att tvinga någon till något som denne inte vill. Hon nämner ett tänkt exempel från sitt eget arbete i en kommun.

– Säg att jag ska lägga om såret på en boende som motsätter sig det. Vem ska då hålla fast patienten. Det är inte lätt att ensam hålla fast någon och samtidigt utföra en behandling på en person som inte vill, säger hon.

En tydlig risk som hon ser med den nya lagen är att många sjuksköterskor kommer att hamna i situationer där deras etiska kompass sätts på prov. Människor som vårdas i sitt hem tror hon kommer att känna sig särskilt kränkta om de utsätts för tvång.

Tvång i svensk vård

I Sverige beslutade Socialstyrelsens 2010 att upphäva de föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder som tidigare hade gett vårdpersonal möjligheten att använda larm, lås, bälten och andra tvångsåtgärder på patienter som inte var tvångsomhändertagna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida