Utbildning

De erbjuder duo-praktik

De erbjuder duo-praktik
Sjuksköterskor­na Karin Brolin och Veronica Lindström är två av tre handledare som haft med sig sjuksköterske- och läkarstudenter på ambulansuppdrag. I vår startar projektet på allvar. Foto:Lars Nyman

Går det in fyra i en ambulans? Det prövades i Stockholm när två handledare tog med både en sjuksköterske- och en läkarstudent på utryckningar.

Sedan några år tillbaka har studenter på sjuksköterskeprogrammen i Stockholm kunnat göra sin verksamhetsförlagda utbildning, vfu, inom ambulansen. Det har varit ett sätt att väcka nyfikenhet för vårdområdet, med en lärandemiljö där studenterna under handledning får ta svåra och snabba beslut kring patienter som de inte vet så mycket om.

?Studenterna har varit nöjda med sina placeringar och fått med sig viktig kunskap, visar en vetenskaplig artikel som publicerats i tidskriften Nurse Education in Practice.??

En av författarna till artikeln är Veronica Lindström, sjuksköterska, docent vid Karolinska institutet och samordnare för Akademisk ambulans i Stockholm, som knyter samman lärosätena och ambulansverksamheten.

?— Vi har haft allt fler sjuksköterskestudenter de senaste åren. Vi kände att det var dags att ta nästa steg i den pedagogiska utvecklingen och introducera ett interprofessionellt lärande. Det har varit väldigt lyckat för både studenter och handledare, säger Veronica Lindström.??

Under två veckor hösten 2017 fick sjuksköterskestudenter på termin fem och läkarstudenter på termin sju följa med två handledare i en ambulans under två åttatimmarspass.?

De åkte på alla typer av uppdrag. Vid akuta situationer eller omhändertaganden i offentlig miljö tog handledarna ansvar för patienten i det inledande skedet. När läget hade stabiliserats och patienten kommit in i ambulansen fick studenterna ta över.

?— När det bara är en student är det lätt att som handledare ta över för mycket. Nu kunde vi ofta stå vid sidan om, med händerna i fickorna, och se hur fint de löste alla situationer tillsammans. De lärde sig av och med varandra. Samma nytta hade vi handledare av att vara två, vi kunde lära oss olika pedagogiska grepp och reflektera tillsammans, säger Veronica Lindström.??

Josefin Fredriksson, sjuksköterskestudent vid Karolinska institutet, är väldigt nöjd med sina två arbetspass i ambulansen tillsammans med en läkarstudent. Hon hade gjort praktik inom ambulansen tidigare, men detta var något helt annat. En stor fördel var att de lärde sig mycket av varandra när det gäller omvårdnad, symtom och diagnoser. Josefin Fredriksson upplevde att läkarstudenten var väldigt pedagogisk och duktig på att förklara sina slutsatser.?

De fick snabbt en bra förståelse för varandras roller och hittade en gemensam strategi. Redan på väg till patienten diskuterade de vem som skulle göra vad, utifrån den beskrivning som kommit från SOS Alarm. Samtidigt är det riskabelt att fokusera för mycket på den tillgängliga informationen eftersom den ofta kan vara full av felaktigheter.

?— Det är stor skillnad mot en vård­avdelning där ganska mycket är känt om patienten. Här gäller det att tänka brett och hålla allting öppet. Dessutom kan miljön spela in på ett helt annat sätt, exempelvis om det är kallt ute. I det oförutsägbara stärks och kompletteras vi som team, tillsammans löser vi problemen, säger Josefin Fredriksson.??

Veronica Lindström har gått igenom litteraturen och inte lyckats hitta några exempel på liknande upplägg varken i Sverige eller i övriga Norden. ?

Höstens ambulanspraktik för två var ett test för att se om studenterna lärde sig mer, men också för att undersöka om det ens är möjligt att klämma in fyra personer i en ambulans. Enligt Veronica Lindström var allt positivt, även från patienternas sida. De tyckte det var bra att få träffa både sjuksköterske- och läkarstudenter.??

Tanken är nu att till våren, från slutet av mars till början av maj, ha två ambulanser med studentpar i gång. De ska jobba med två handledare under två veckors tid. Det är upplagt som ett forskningsprojekt där en strukturerad utvärdering av vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra ska göras.?

Sjuksköterskestudenten Josefin Fredriksson ser positivt på det nya utbildningsupplägget, inte minst för att studenterna får vara tillsammans en längre tid under vårens vfu.

?— Jag kände inte den läkarstudent som jag var ute med, vi gjorde bara två arbetspass tillsammans. Det fungerade bra, men tänk så mycket vi hade kunnat utvecklas som team och i våra professioner på två veckor. När man känner sig trygg tillsammans tror jag att lärandet lyfter till nya nivåer. ??

Läs mer: Studien om praktik i ambulans heter Nursing students’ perceptions of learning nursing skills in the ambulance service.

Utbildar för samarbete

Interprofessionellt lärande, IPL, är när två eller flera yrkesgrupper lär sig tillsammans — om och av varandra — för ett bättre samarbete och högre kvalitet i vården.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida