De har fullkoll på barnen

Kontinuitet. För svårt sjuka barn kan glappet mellan intensivvård och vanlig barnavdelning bli för stort. Astrid Lindgrens barnsjukhus löser det med bima.

5 februari 2014

I ett asymmetriskt rum med en hel­glasad vägg och stora träd och himmel utanför, vårdas svårt sjuka barn på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, utanför Stockholm. Som mest får tre barn i taget plats, från nyfödda till artonåringar, på Sveriges enda bima, barnintermediäravdelning.

Avdelningen har funnits sedan 2008 och har fungerat så bra att den kommer att utökas till nio platser när nya Karolinska öppnar 2016. Barnen som vårdas här behöver ständig övervakning.

Under infektionssäsong vårdar bima många små barn med RS-virus i CPAP eller motsvarande. Andra kommer in med allvarliga kramper, diabetiker med ketoacidos, elektrolyt­rubbningar, trauman som mjältruptur eller intoxikation. De är för sjuka för en vanlig vårdavdelning men uppfyller inte helt kriterierna för barnintensiven, biva.

??De båda barnsjuksköterskorna Åsa Magnusson och Annette Westin trivs med sitt jobb. Variationen är stimulerande och gör att de lär sig nytt hela tiden, och de uppskattar det oförutsägbara i jobbet, när allt ändras på ett ögonblick. ?

— Det ger en bred kunskap, man utvecklas i yrket och lär sig att hantera det mesta, säger Åsa Magnusson.

?Till skillnad från en vanlig barnavdelning vårdas alla i samma rum. Sjuksköterskor, barnsköterskor och undersköterskor kan därmed ha dem under ständig övervakning, vilket också avlastar föräldrarna. De kan tryggt vila en stund eller gå till föräldravåningen och sova en hel natt — efter kanske flera vaknätter.

?För de här barnen är bima rätt vårdnivå, säger Annette Westin.?

— De är svåra att vårda på en vanlig vårdavdelning. Där finns inte resurser för dem, och de behöver inte iva-vård.

Barn som är sövda och intuberade i respirator kan däremot inte vårdas här. Även om bima har svårt sjuka barn är de inte döende. Det kan vara skönt för de patienter som är vakna att det inte är så skrämmande som det kan vara på en iva-avdelning.

Fakta BIMA

  • är ett mellanting mellan biva, barnintensivvårdsavdelning, och vårdavdelning
  • vårdar barn som har ett större övervakningsbehov än på en "vanlig" barnavdelning och behöver täta provtagningar, kontroller av neurologstatus, blodgaser eller ständig kontroll av till exempel vitalparametrar
  • har ett övervakningsskåp vid varje säng som visar saturation (syrgasmättnad), hjärt- och andningsfrekvens och blodtryck.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida