Psykiatri

De växlar jobbet i psykiatrin med forskning

De växlar jobbet i psykiatrin med forskning
Tomas Handersten och Elisabeth Rodal ska fortsätta jobba i närpsykiatrin när de forskar. Bild: Åsa Engström

Psykiatrisjuksköterskorna Tomas Handersten och Elisabeth Rodal ska båda forska om personer med beroende och psykisk samsjuklighet. Fokus är personcentrerat arbetssätt inriktat på återhämtning.

Ett samverkansavtal mellan Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten gör att de två specialistsjuksköterskorna kan bli doktorander inom omvårdnad samtidigt som de arbetar kvar inom närpsykiatrin i Luleå.

De båda specialistsjuksköterskorna har valt forskningsämnet utifrån erfarenhet av att arbeta med patientgruppen.

– Det är en patientgrupp med en komplex problembild som påverkar både det fysiska, psykiska och sociala livet. För att kunna hjälpa och stödja dessa personer att få samtidiga och integrerade insatser är samverkan mellan Region Norrbotten och respektive kommun en förutsättning, säger Elisabeth Rodal.

Sedan hoppas de kunna införa arbetssätt utifrån forskningsresultaten i sin kliniska vardag inom närpsykiatrin.

– All ny kunskap som uppnås och som omsätts och implementeras ökar möjligheterna till en bättre vård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida