Debatt om delegering

Skarp protest från 150 sjuksköterskor mot förslag om delegering

Skarp protest från 150 sjuksköterskor mot förslag om delegering
Sjuksköterskorna tror tvärtemot Socialstyrelsen att förslaget skulle försämra patientsäkerheten på sjukhus. Bild: Mostphotos

Att sänka kraven på kompetens för den som ger läkemedel är fel väg att gå. Vår profession accepterar inte ett förslag som så uppenbart innebär risker för vårdtagarna. Det skriver 150 sjuksköterskor i protest mot Socialstyrelsens förslag.

”Vi sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor finner Socialstyrelsens förslag häpnadsväckande. Hur kan sänkta kompetenskrav förbättra patientsäkerheten?” Det skriver sjuksköterskorna idag i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

De skriver vidare att de inte accepterar förslaget, som ”så uppenbart innebär risker för vårdtagarna. Vi sjuksköterskor kommer inte att delta i Socialstyrelsens ovetenskapliga experiment”.

Sjuksköterskornas protest gäller det förslag till ny läkemedelsföreskrift som Socialstyrelsen presenterade i juni. Socialstyrelsen vill där släppa på förbudet att delegera läkemedelshantering till ickelegitimerad vårdpersonal som idag finns i slutenvården.

Snabbkurs räcker inte

Socialstyrelsen föreslår att det ska bli tillåtet att både iordningsställa och administrera läkemedel på sjukhus för exempelvis undersköterskor efter en delegering.

Sjuksköterskorna i debattartikeln vänder sig mot att Socialstyrelsen i förslaget anser att en webutbildning på ett par timmar ger tillräckliga kunskaper i läkemedelshantering.

De skriver att sjuksköterskans högskoleutbildning innefattar bland annat farmakologi och läkemedelsräkning och att kravet vid tentamen i läkemedelsräkning är 100 procent rätt.

150 underskrifter

Raden med underskrifter av de 150 sjuksköterskorna avslutas med namnen Sineva Ribeiro och Ami Hommel, ordförande för Vårdförbundet respektive Svensk sjuksköterskeförening. Båda sjuksköterskeorganisationerna tog direkt ställning emot förslaget när det kom.

Sjuksköterskorna i artikeln hänvisar till aktuell forskning som visar att på sjukhus med fler högskoleutbildade sjuksköterskor per patient är dödligheten lägre.

Ovetenskaplig grund

I debattartikeln vänder de sig emot att de ansvariga för förslaget på Socialstyrelsen hävdar att förslaget ökar patientsäkerheten. De ställer frågan hur sänkta krav på kompetens leder till ökad patientsäkerhet.

De påpekar att förslaget inte är baserat på vetenskaplig grund. Inga studier har gjorts. Det är ett oacceptabelt beteende av en myndighet som har i uppgift att säkra patientsäkerheten, enligt artikelförfattarna.

– Vi sjuksköterskor kommer inte delta i Socialstyrelsens ovetenskapliga experiment, avslutar de.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida