Den förebyggande vårdens del av Stockholms primärvård minskar

Den förebyggande vårdens del av Stockholms primärvård minskar
Ann Johansson, ledamot i Vårdförbundets förbundsstyrelse, anser att vårdvalet i Stockholms primärvård är för läkarfokuserat. Foto: Ulf Huett

Stockholms läns landstings utvärdering av vårdvalet i primärvården visar att läkarbesöken ökar och att sjuksköterskebesöken minskar. Distriktssköterskan Ann Johansson varnar för att sjuksköterskornas förebyggande arbete håller på att försvinna från primärvården.

Stockholms läns landsting har låtit utvärdera effekterna av vårdvalet under förra året. Sedan vårdvalet inom husläkarmottagningarna infördes 2008 har antalet läkarbesök ökat med i genomsnitt fem procent per år. Antalet besök till sjuksköterskor har i stället minskat med omkring två procent.

– Det beror på att sjuksköterskorna inte längre får ha rådgivning per telefon. Tidigare kunde de ge egenvårdsråd, till exempel om hur förkylningar kan kureras och fästingar kan tas bort. När sådan rådgivning inte prioriteras kommer patienterna på läkarbesök i stället – ofta helt i onödan.

Det säger Ann Johansson, distriktssköterska, förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet och verksam i Stockholms läns landsting. Hon har varit mycket ute i primärvården i Stockholm och vet att distriktssköterskorna i dag ägnar mycket mer tid åt att boka in patienter hos läkare än att arbeta förebyggande.

Ser flera förklaringar

Anders Olsson är tjänsteman inom Stockholms läns landsting och har utrett vårdvalet. Han vet inte varför antalet sjuksköterskebesök har minskat, men ser flera möjliga förklaringar: läkarna har blivit fler och tar större del av vården än tidigare, ersättningssystemet ger vårdgivarna mer betalt för läkarbesök, eller: patienter efterfrågar läkare mer.

– Att läkarna tar emot fler innebär inte att alla patienter behöver läkarkompetensen. Sjuksköterskorna är av stort värde för primärvården och jag anser att ersättningssystemet erbjuder goda möjligheter att arbeta förebyggande. Det kunde vårdgivarna göra mer av, säger Anders Olsson.

Tillgängligheten för patienterna har ökat i och med att fler husläkarmottagningar har öppnat. Ann Johansson anser inte att det är detsamma som att vårdens kvalitet har blivit bättre. Ersättningssystemet inom primärvården är konstruerat så att det lönar sig med många och korta läkarbesök.

– Korta, snabba besök är inte tillräckligt för alla patientgrupper. Äldre multisjuka har stora behov och får mindre tid i det här systemet. Eftersom dessutom hemsjukvården är så uselt ersatt får inte de gamla den vård de behöver där heller. Det är därför våra gamla sitter på sjukhusens akutmottagningar i stället, säger Ann Johansson.

Slutenvården har inte avlastats

Anders Olsson delar inte den beskrivningen av verkligheten. Det är bara en liten del av läkarbesöken som är korta och snabba, säger han. Att sedan besöken på sjukhusens akutmottagningar inte minskar i den omfattning som besöken hos somatiska läkare inom vårdvalet ökar ger inte utvärderingen något riktigt svar på.

Ann Johansson är kritisk till ett primärvårdssystem som inte innebär en avlastning för slutenvården. Dessutom tror hon att vårdvalets konstruktion i Stockholms län innebär att vård på fel nivå produceras.

– Att sjuksköterskebesöken minskar är allvarligt och på sikt är det en samhällsekonomiskt viktig fråga. Vi måste få arbeta med att stödja människor i att få bättre kunskap om sina hälsoresurser och att själva ta hand om enklare åkommor, säger hon.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida