Ledarskap

Den personcentrerade ledaren lär känna sina medarbetare

Den personcentrerade ledaren lär känna sina medarbetare
Den personcentrerade ledaren förstärker teamet genom att se vad alla bidrar med. Illustration: Emma Hanquist

För att teamet ska fungera krävs att alla blir bekräftade. Det är en utmaning för den personcentrerade chefen att se och stärka varje medarbetares resurser — även när de inte är uppenbara.

Personcentrerad vård är mer än en arbetsmetod – det är en etik där samtalet och partnerskapet med patienten är grunden. Det personcentrerade ledarskapet handlar om att inspirera och driva en sådan utveckling av vården. Men också om att omfattas av samma etik i förhållande till sina medarbetare. 

I det nya numret av Vårdfokus ägnar vi flera sidor åt personcentrerat ledarskap.

Chefen som utövar ett personcentrerat ledarskap lyssnar på sina medarbetare, ser deras resurser och förmår dessutom att stärka dem. Chefssjuksköterskan Helena Bergius på Astrid Lindgrens barnsjukhus gick Vårdförbundets ledarprogram och lärde sig vad det personcentrerade ledarskapet innebär. Sedan dess tar medarbetarsamtalen en och en halv timme.

Numera tar hon sig tid att lyssna. Hon ställer frågor som: ”Känner du dig trygg med dina arbetsuppgifter?” och ”Vad kan vi göra för att du ska känna dig tryggare”.

På det nystartade vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna i Örebro efterlyste de ett personcentrerat förhållningssätt redan i platsannonserna. 60 tjänster annonserades ut. 400 sökande lockades av att tonvikten låg på teamarbete och partnerskap med hyresgästerna.

Så hur går det egentligen till när man ser och bekräftar? Här är fem måsten för den personcentrerade ledaren:

Se resurser

Leta efter varje medarbetares starka sidor och börja redan under anställningsintervjun. Väj inte för sidor som utmanar dig.

Kommunicera

Samtala och lär känna varandras svagheter och styrkor. Skapa förutsättningar för dina medarbetare att samtala och reflektera i grupp.

Skapa delaktighet

Förstärk teamkänslan genom att se vad alla bidrar med. Var noga med att inkludera alla i arbetets utmaningar. Se styrkan i olikheterna.

Hitta drivkrafter

Försök att i samtal ta reda på vad som driver och inspirerar medarbetaren. Fokusera på drivkrafterna och stärk dem genom att bekräfta.

Bygg relationer

Lär känna medarbetarna som personer genom att lyssna på deras berättelser. Var närvarande och ställ öppna frågor. Sammanfatta och återkoppla.

Källa: Dokumentation från Vårdförbundets ledarskapsprogram: Att leda ett personcentrerat paradigm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida