E-hälsa

Deras verktyg ger astmatiker bättre koll

Deras verktyg ger astmatiker bättre koll
Maria Boström och Marie Persson på Vårdcentral Ludvika, har skapat Astmakollen som snart implementeras brett i primärvården i Region Dalarna. Foto: Privat

Fler patienter fick kontrollerad astma med hjälp av Astmakollen — ett webbaserat verktyg, skapat av två nyblivna distriktssköterskor. Snart får fler patienter i Dalarna tillgång till stödet.

Maria Boström och Marie Persson är precis färdiga distriktssköterskor i Region Dalarna. Förutom att utveckla Astmakollen gjorde de under sin magisterutbildning en utvärdering av verktyget. 

– I interventionsgruppen blev det färre och färre patienter som hade okontrollerad astma medan kontrollgruppen låg kvar på samma låga värde som när vi startade, säger Maria Boström.

Angeläget ämne

I fredags firade de sin examen med en spektakulär marsipantårta som de själva bakat. Att välja astma för examensarbetet var naturligt, de vet båda hur svårt många patienter har det. Maria Boström har även en vidareutbildning inom astma och kol.

Examenstårta Foto: Privat

– Minst 50 procent har en felaktig inhalationsteknik och patienterna har låga förväntningar på att kunna kontrollera sin astma. De överskattar ofta sitt mående och vänjer sig vid försämringar eftersom det ofta går så sakta. Till slut hindras de att utföra aktiviteter i vardagen eller att jobba som vanligt, säger Maria Boström.

Studien pågick under sex månader på tre vårdcentraler i Dalarna. 83 personer slutförde studien, varav knappt hälften ingick i interventionsgruppen och lite drygt hälften i kontrollgruppen. Via Astmakollen skickade patienterna en gång i månaden in en självuppskattning via mobil eller dator, ett validerat astmakontrolltest, AKT. Möjlighet fanns också att kontakta sjuksköterskorna på en meddelandefunktion på webben.

– Då kunde vi diskutera med dem om vad som var problemet, en förkylning, en allergi eller en försämringsperiod, och till exempel föreslå förändringar i behandlingen eller kontrollera inhalationstekniken.

Tätare kontakt

Normalt kommer patienterna på besök en gång per år eller kanske bara vart tredje, enligt Maria Boström, med verktyget kan de få direktkontakt. En patient som far till Paris och möter våren i förtid kan få snabb respons och kommer också åt sin behandlingsplan direkt på webben, tar hon som exempel.

Från starten hade försöksgruppen ett genomsnittligt AKT-värde på 18,6 poäng och kontrollgruppen ett värde på 18,9. Ett värde på under 19 poäng räknas som okontrollerad astma. Vid studiens slut låg kontrollgruppen kvar på samma värde medan försöksgruppen ökat till 20,8, en signifikant ökning. Lungfunktionen förbättrades också signifikant i försöksgruppen, visade spirometritester vid studiens start och mål, medan den försämrats i kontrollgruppen.

– Det är fantastiskt att kunna få en kontrollerad astma på så kort tid. Det vinner alla på. Patienterna blir mindre begränsade, sjukfrånvaron blir lägre och samhällskostnaderna mindre, säger Maria Boström.

Ett bättre liv

Astmakollen ligger på 1177 Vårdguidens stöd- och behandlingsplattform. Förutom självtest och chatt har patienterna tillgång till bland annat sin personliga behandlingsplan, strategier och behandlingsmål, information och filmer om inhalationstekniker.

Nu ska Maria Boström och Marie Persson utvärdera patienternas upplevelse av Astmakollen och göra de justeringar som kan behövas. I framtiden föreställer de sig att verktyget ska kunna användas tillsammans med en spirometer i mobilen.

Det är meningen att lösningen ska börja användas inom primärvården i hela Region Dalarna, enligt Maria Boström. Andra regioner har också ha anmält intresse för lösningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida