Vårdfokus granskar

Sineva Ribeiro: ”Det behövs inte mer sifferräknande”

Sineva Ribeiro: ”Det behövs inte mer sifferräknande”
Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro tycker att administrationen har fått öka alldeles för mycket. "Det behövs inte mer sifferräknande", säger hon. Foto: Ulf Huett

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro blir förskräckt över det Vårdfokus granskning visar och ser ett direkt samband mellan den administrativa expansionen och landstingens svårigheter att rekrytera framför allt sjuksköterskor. Läs andra delen i serien "Fler styr färre vårdar".

Vårdfokus kan idag avslöja att antalet helårsarbetande ledningsarbetare, handläggare och administratörer i landsting och regioner vuxit kraftigt: med cirka 36 procent mellan 2010 och 2017.

Samtidigt har personal inom Vårdförbundets yrken bara vuxit med cirka 2 procent, och på flera håll i landet har det skett en minskning av framför allt sjuksköterskor och biomedicinska analytiker. 

Läs mer om granskningen här.

 – I dag dör patienter i väntan på behandling. Det är en allvarlig situation som politikerna måste lösa – det är deras uppdrag. Det behövs inte mer sifferräknande, återrapporteringskrav och analyser. Det behövs fler som tar hand om patienterna. Dit kommer man bara genom bättre löner och villkor och en ökad möjlighet för personalen att vara med och bestämma, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Se statistik för samtliga landsting genom att klicka här

”Onödigt extraarbete”

Hon tycker det är märkligt att politiker kan beklaga sig över växande cancerköer och inställda operationer när det uppenbart finns pengar – men som läggs på andra grupper än de som ”tillför vården och patienterna direkt värde”. Hon upplever att medlemmarna får ägna sig allt mer åt dokumentation och återrapportering, i stället för att göra det som de är bäst på.

– En del av det här onödiga extraarbetet skapas av administrativa enheter högre upp i hierarkin. De beställer mer siffror och uppmanar till att administrera mer genom de uppdrag de skickar ner, som inte är vårduppdrag.

Måste löna sig att vara kvar

Hon menar också att det är en stor ojämlikhet i villkoren. De som arbetar med administration har bättre fysisk arbetsmiljö, fasta tider och får sin önskade semester.  

– Så är det inte för våra medlemmar. De har inte rätt förutsättningar. De ställer upp på övertid som aldrig förr, sjuktalen ökar. Och när det närmar sig sommar får många beskedet att de inte kan få fyra veckors sammanhängande semester. Det är ett slag i ansiktet, och det gör mig så arg att det får fortgå utan att någon reagerar. Det måste löna sig att vara kvar inom landstingsvården, annars finns det snart ingen personal kvar, säger Sineva Ribeiro.

Hon vill även sätta frågan i ett genusperspektiv, och tar industrin som exempel. Där är det mer självklart att förbättra villkoren och lönerna om det saknas en viss kompetens, menar hon. Men när det gäller kvinnodominerade välfärdsyrken så hittar arbetsgivarna på en massa andra saker, som att anställa mer administrativt stöd.

Uppmanar politikerna att agera

Sineva Ribeiro uppmanar arbetsgivarna att använda sin statistik, se hur personalstyrkorna och lönerna ser ut över tid, och fundera på vad det är som skapar värde för patienterna.  

– Det har tillåtits gå alldeles för långt på flera ställen. Dessutom är jag oroad över att vissa partier pratar om att ta in ännu mer administration för att avlasta vårdpersonal. Det behövs inte mer. Det behövs personal på golvet. Samtidigt har rikspolitikerna tillsatt utredning efter utredning. Vi har alla svar vi behöver nu, sluta prata och börja agera – våga plocka bort saker och lägg pengarna där det ger värde för befolkningen, säger Sineva Ribeiro.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida