Sommarbemanning

”Det handlar bara om att släcka bränder”

”Det handlar bara om att släcka bränder”
Caroline Boo Hermansson är avdelningsordförande för Vårdförbundet Kronberg.

Vårdförbundet i Kronoberg vill hellre ha långsiktiga lösningar för att behålla sjuksköterskor än fyrsiffriga ersättningar för enstaka extra pass i sommar.

Att Region Kronoberg nu erbjuder sina sjuksköterskor 5 000- 8 000 kronor per extrapass i sommar är inget som Vårdförbundet ställer sig bakom.

– Det här är ett ensidigt erbjudande från arbetsgivaren som handlar om att klara denna sommar. Men det kommer en ny sommar nästa år, och nästa. Vi behöver satsningar på arbetsmiljön för att få sjuksköterskorna att stanna, säger Caroline Boo Hermansson, ordförande för Vårdförbundet avdelning Kronoberg.

Ständig sommar

Hon bekräftar det som arbetsgivaren påpekar att några enheter inom regionen är extra hårt belastade, framför allt inom akutsjukvården i Växjö och medicinkliniken Ljungby.

– Där råder det sommarsituation året om med brist på sjuksköterskor och stängda vårdplatser som följd.

Caroline Boo Hermansson hoppas att de sjuksköterskor som fått erbjudande om extra pass i sommar ser till att de får tillräckligt med tid för vila och återhämtning och får möjlighet att arbeta patientsäkert. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida