granskning sörmland

”Det kan innebära risker för patientsäkerheten”

”Det kan innebära risker för patientsäkerheten”
Landstingsrådet Fredrik Lundgren (L) ser mer oro på det höga antalet överbeläggningar i Sörmland. "Det är inte långsiktigt hållbart", säger han.

Landstingsledningen ser med oro på det höga antalet överbeläggningar vid Mälarsjukhuset. Nu sätter man sitt hopp till att ett åtgärdspaket ska locka personal. Läs del tre av Vårdfokus granskning av vården i Sörmland.

– Jag vet att personalen på vårdavdelningarna är oerhört pressad. De gör ett fantastiskt jobb under de villkor som råder. Jag kan förstå att man är orolig och bekymrad över situationen. Men vi har nu genomfört en rad åtgärder som vi tror ska ge effekt, säger Fredrik Lundgren (L), ordförande i landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott.

I ett år har han suttit på posten som högsta politiska ledare för vården i Sörmland. Men hans partikamrater i Liberalerna har styrt tillsammans med Socialdemokraterna och miljöpartiet ända sedan 2010, och nu även med Centerpartiet.

Tittar inte bakåt

Liberalerna var alltså delaktiga i beslutet från 2011 att minska vårdens kapacitet till 90 procent. Det var ett sätt att rädda den krisande ekonomin, men många förutspådde att neddragningen skulle få allvarliga konsekvenser. Politikerna är dock inte helt villiga att koppla samman beslutet med nuvarande kris.

– Jag kan konstatera att vi har problem med att bemanna upp de 660 fastställda vårdplatserna i Sörmland. Jag försöker hantera det problemet. Hur orsakskedjan ser ut fem år tillbaka i tiden är inget som jag vill spekulera i, säger Fredrik Lundgren.

Värst i Sverige

Vårdfokus har i tidigare artiklar berättat att Mälarsjukhuset i Eskilstuna under förra året hade 8,6 överbeläggningar i genomsnitt per 100 disponibla vårdplatser. Det är mest i Sverige och en bra bit över riksgenomsnittet på 3,1.

– Det är allvarligt och absolut inte en långsiktigt hållbar siffra. Den måste ner. Beroende på situation kan det innebära risker för patientsäkerheten, säger Fredrik Lundgren.

Efter en politisk överenskommelse över block- och partigränserna förra våren tillfördes vården 45 miljoner kronor. Det var en paketsatsning för att bli en attraktivare arbetsgivare och innehöll sådant som strukturerad yrkesintroduktion, utbildning av undersköterskor till sjuksköterskor och höjt ob-tillägg på natten. Därtill har två helger av fem införts på vårdavdelningarna.

Satsning på flera fronter

Fredrik Lundgren berättar att landstinget även infört behovsstyrd rond, så att utskrivningsklara patienter kan skickas hem innan klockan 12. Dessutom görs satsningar på medicinsk service, så att vårdpersonalen ska avlastas från arbetsuppgifter som de är ”överkvalificerade för”. Det handlar bland annat om måltidsservice och desinficering av sängar.

– Vi har gjort oerhört mycket under det senaste året. Men det finns en viss eftersläpning innan det får effekt. Vi följer hela tiden utvecklingen och tittar på vad andra landsting gör, och har en beredskap för att göra ytterligare saker om det här inte fungerar fullt ut.

Vad skulle det kunna vara?

– Det vill jag inte gå in på. Men vi prövar hela tiden de olika verktyg som vi kan använda oss av för att för att öka vår attraktivitet som arbetsgivare, säger Fredrik Lundgren.

Får inte hem patienterna

Ytterligare ett omfattande problem är att äldre utskrivningsklara patienter blir kvar länge på länets sjukhus. Antalet boendeplatser inom kommunerna räcker inte till. När Vårdfokus besökte akutvårdsavdelningen på Mälarsjukhuset visade det sig att en patient inte duschats eller fått komma upp ur sängen på två veckor.

– Det ska inte vara på det sättet. Det är vare sig humanitärt eller ekonomiskt försvarbart. Men jag vet att det har blivit bättre det senaste året. Vi har en allt tätare samverkan med kommunerna i länet. Vi jobbar hårt för att våra mobila team och närvården ska fungera på det sätt vi önskar. Det kommer att leda till ett minskat behov av vårdplatser, säger Fredrik Lundgren.

Landstinget och kommunerna har länge diskuterat mellanvårdsplatser för utskrivningsklara patienter, men lite har hänt på den fronten. Varför?

– Vi kommer inte att gå vidare med det. Det beror på att den vårdnivån skulle kräva en bemanning som innehåller många sjuksköterskor. Och det är ju dem vi har brist på.

Fakta Mälarsjukhuset och Sörmland

Överbeläggningar 2015 per 100 disponibla vårdplatser:

  • Mälarsjukhuset, Eskilstuna: 8,6
  • Riksgenomsnitt: 3,1

Disponibla vårdplatser i Sörmland per 1000 invånare:

  • 2010: 2,21 (riksgenomsnitt: 2,23)
  • 2014: 1,76 (riksgenomsnitt: 2,07)

Andel patienter med trycksår av kategori 2-4, våren 2015:

  • Sörmland: 15,3 procent
  • Riksgenomsnitt: 7 procent
  • Ranking: 21 av 21 landsting

Antal utskrivningsklara dagar per 1000 invånare (65 år och äldre), januari till juni 2015:

  • Sörmland: 158,5 dagar
  • Riksgenomsnitt: 110,6 dagar
  • Ranking: 19 av 21 landsting

Källor: Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen, Dagens Medicin

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida