Läkemedel

Diklofenak receptbeläggs

Diklofenak receptbeläggs
Smärtstillande läkemedel som innehåller diklofenak receptbeläggs nästa år. Orsaken är att de ökar risken för hjärtkärlsjukdomar.

Från och med 1 juni nästa år krävs det recept för att köpa tabletter eller kapslar som innehåller substansen diklofenak. Även små doser som tas under kort tid har visat sig öka risken för bland annat stroke och hjärtinfarkt.

Diklofenak tillhör gruppen NSAID-läkemedel, det vill säga icke steroida antiinflammatoriska läkemedel med smärtlindrande och febernedsättande egenskaper. Det används främst vid behandling av lätt till måttlig smärta.

Det är känt sedan tidigare att det finns en ökad risk för hjärtkärlbiverkningar vid långvarigt bruk och höga doser av diklofenak. I en omfattande studie från 2018 sågs dock en ökad risk för förmaksflimmer, stroke, hjärtsvikt, hjärtinfarkt och död på grund av hjärtkärlsjukdom även vid lägre doser av diklofenak – mindre än 100 milligram per dygn – och kortare behandlingstid.

Efter att studien publicerades har medlemsländerna i EU uppmanats att ompröva beslutet att tillåta receptfri försäljning av diklofenak, vilket Läkemedelsverket nu gjort.

Flera varunamn

Från den 1 juni 2020 receptbeläggs tabletter och kapslar med diklofenak. I Sverige saluförs dessa under varunamnen Diklofenak, Voltaren, Ignorin, Arthrotec, Eeze och Dicuno.

– Beslutet att receptbelägga diklofenak ökar säkerheten för patienten genom att läkare dels kan informera om riskerna och dels kan göra en helhetsbedömning av om det föreligger risk för hjärtkärlpåverkan, säger Paulina Tuvendal, klinisk utredare på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande från myndigheten.

Risken för hjärtkärlbiverkningar gäller inte produkter med diklofenak som används på huden, varför dessa även fortsättningsvis kommer att vara receptfria.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida