Distriktssköterskeutbildningen åter till Skövde

Nu kan den som vill bli distriktssköterska bli det även i Skövde. På tisdagen meddelade Högskoleverket att Högskolan i Skövde får tillbaka sitt tillstånd att utfärda examen för distriktssköterskor.

Högskolan i Skövde har väntat sedan oktober 2010, och på tisdagen kom beskedet från Högskoleverket. Högskolan får återigen tillstånd att utfärda specialistsjuksköterskeexamen.

Högskolans vidareutbildning till distriktssköterska omfattar 75 högskolepoäng.  60 av dem på är avancerad nivå i huvudområdet omvårdnad och 15 på grundläggande nivå i ämnet biomedicin.

Kliniska studier

Inom ramen för utbildningen ingår också kliniska studier, både ute i verksamheten och vid kliniskt träningscentrum.

– Vi kör igång så fort som möjligt, redan till hösten, säger Magnus Elmshorn, kommunikatör vid Högskolan i Skövde.

I december 2008 återkallade Högskoleverket Högskolan i Skövdes tillstånd att utfärda examen till specialistsjuksköterska, en möjlighet som de har haft sedan 2001. Bland annat ville Högskoleverket att högskolan skulle rekrytera fler personer med ämnesspecifik kompetens.

Högskoleverket rekommenderar

Efter att ha besökt högskolan bedömer Högskoleverket att skolan nu har förutsättningar att ge en specialistutbildning av hög kvalitet.

Högskoleverket rekommenderar dock att en översyn görs av samtliga kursplaner samt att högskolan fortsätter att rekrytera seniora forskare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida