Distriktssköterskor i Kristianstad har tröttnat på kommunpolitikerna

Distriktssköterskor i Kristianstad har tröttnat på kommunpolitikerna
– Det är så frustrerande att politikerna inte förstår vårt uppdrag, säger distriktssköterskan Britt-Inger Witzell, förtroendevald och huvudskyddsombud i Kristianstads kommun. Foto: Anders Olsson

Får serva bilar i stället för att ägna sig åt sjukvård och omvårdnad.

3 februari 2014

– Vi står alla bakom brevet, men framför allt är det två områden i Kristianstad där gränsen nu är nådd, säger distriktssköterskan Britt-Inger Witzell, förtroendevald och huvudskyddsombud i Kristianstads kommun.

Brevet hon hänvisar till inleds med orden ”vi orkar inte längre” och har i dagarna skickats till kommunens omsorgsnämnd och ansvariga tjänstemän. På sju sidor beskriver sjuksköterskorna sin allt mer akuta arbetssituation och hur beslut gång på gång fattas över deras huvuden, trots att de har längre utbildning och mer erfarenhet än många tjänstemän och enhetschefer.

För låg bemanning

I Kristianstad fördelas resurser till hemsjukvården utifrån hur många människor över 80 år det bor i respektive område. Ingen hänsyn tas till att invånarna i vissa delar av kommunen är mindre resursstarka, med mer sjukdom och ohälsa som följd.

Det är framför allt i dessa områden, där hemsjukvården har många patienter under 80 år, som det fattas sjuksköterskor och där personalen allt mer frustrerat tvingas ägna sig åt andra arbetsuppgifter som att städa och köra bilar på service, för att dessa kostnader inte ska behöva tas från personalbudgeten.

– Det vi vill, det är att få arbeta som sjuksköterskor, säger Britt-Inger Witzell.

En dag i hennes skor

Hittills har sjuksköterskorna i Kristianstads kommun inte fått någon vidare respons på sitt brev, mer än en artikel i lokaltidningen och ett löfte från landstingsstyrelsens moderata ordförande att han ska komma och gå en dag i distriktssköterskornas skor.

Hur fungerar det där du arbetar?

  • Måste du serva bilar i stället för att ta hand om patienter? Fördelas pengar utifrån kommuninvånarnas ålder istället för behov? Kontakta Vårdfokus och berätta! Mejla till: Jenny Kallin

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida