Emil-rättegången. SOS-sjuksköterskan pressades hårt av åklagaren

Emil-rättegången. SOS-sjuksköterskan pressades hårt av åklagaren

SOS-sjuksköterskan pressades hårt av åklagaren. Här ses han tillsammans med sin försvarsadvokat Björn Hurtig. Foto: Lars Nyman

Åklagaren Gunnar Fjaestad gick under en och en halv timmes förhör hårt åt den åtalade SOS-sjuksköterskan. Han fick gång på gång frågan varför han inte skickade ambulans trots att Emil sade att han hade svårt att andas. Sjuksköterskan svarade samma sak hela tiden, att utifrån hur han uppfattade hela situationen så bedömde han inte där och då att Emil hade andningsproblem. 

14 november 2011

Förhören med SOS-sjuksköterskan kom också att handla mycket om varför han inte använde beslutsstödet Medicinskt index och att sjuksköterskan vid en tidigare avvikelsehantering blivit uppmärksammad på att han behövde bli bättre på att lyssna in dem som ringde in.

Sjuksköterskan såg pressad ut av de upprepade frågorna från åklagaren, men svarade klart och tydligt och redogjorde gång på gång för hur han hade uppfattat Emil Linells situation.

– Ur medicinsk synvinkel var han förvånansvärt pigg, sade sjuksköterskan. Att Emil Linell flämtade uppfattade sjuksköterskan som att han var orolig och sprang runt i lägenheten. Hans slutsats var att Emil hade svårt att andas för att han hade ångest.

– Men alla andra människor som lyssnar på det här samtalet kommer till en annan slutsats, vad säger du om det, undrade åklagaren.

Lyssnat på banden hundra gånger

Sjuksköterskan svarade att självklart, med facit i hand och efter att ha lyssnat på banden uppemot hundra gånger, så kan han också höra andra saker. Men där och då uppfattade han inte att Emil Linell behövde ambulans.

Enligt ljudfilerna vädjade Emil om ambulans 13 gånger. Åklagaren undrade varför SOS-sjuksköterskan inte någon gång tänkte på att revidera sin uppfattning om att det handlade om en panikattack.

Sjuksköterskan hänvisade till att han rådfrågade en kollega och därefter lämnade över ärendet till en jourläkare.

Jourläkaren förhördes

Även jourläkaren förhördes och menade att de aldrig tillfrågas i brådskande ärenden. Han ansåg att han fått i uppdrag att kontakta Emil Linell för att prata med honom. När han inte fick något svar ringde han tillbaka till SOS Alarm och berättade det för en annan sjuksköterska, som skrev in det i journalen, men som inte kunde komma ihåg om han också hade lämnat beskedet muntligt till den nu åtalade sjuksköterskan.

Även den larmoperatör som först tog emot samtalet från Emil Linell förhördes i Stockholms tingsrätt i dag. Också han sade att när han lyssnade på ljudfilerna i efterhand så hör han nu saker som han inte uppfattade då.

SOS-operatören menade att det kunde bero på att det är dålig kvalitet på deras headset. Hade han hört då vad han hör nu på ljudfilerna, så hade han nog gjort överlämningen till SOS-sjuksköterskan på ett annat sätt, trodde han.

”Tog inga risker”

Hur den åtalade SOS-sjuksköterskan var som person och hur han utövade sitt yrke togs också upp under förhören. Enligt en kollega tog den sjuksköterskan inga risker och skickade snarare ambulans för ofta än för sällan. Han hade hört klagomål från ambulanspersonal som sagt att de hade fått åka på ”onödiga” utryckningar. Men han hävdade också att sådana klagomål struntar man i, det finns ingen press på SOS-sjuksköterskorna att inte skicka ut ambulanser.

Åklagaren ägnade mycket tid åt en tidigare avvikelserapport där den åtalade sjuksköterskan själv efter att ha lyssnat på ljudfiler sagt att han behövde bli bättre på att lyssna in dem som ringer in. Åklagaren frågade om han tyckte att han hade blivit bättre på det och om han verkligen lyssnade in Emil Linell.

– Ja, jag lyssnade in och jag hörde att han vädjade. Och om du bara visste hur många som ringer in och vädjar och hotar, så skulle du bli förvånad, svarade sjuksköterskan.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida