Emilrättegången. SOS Alarm medger otydliga rutiner

När SOS-sjuksköterskans chefer vittnade i rättegången i dag var de eniga om att sjuksköterskan begått flera misstag när han inte skickade ambulans till Emil Linell. Men det kom också fram att SOS Alarm saknade tydliga rutiner för åtgärder när en person inte svarar i telefon.

15 november 2011

Det var inte bara den nu åtalade SOS-sjuksköterskan som gjorde fel när Emil Linell dog för att han inte fick en ambulans.

Under dagens förhör med cheferna på SOS Alarm har det kommit fram att det visserligen fanns en praxis för vad man ska göra om man inte får svar när man ringer upp en patient, men det fanns inga nedskrivna rutiner för hur det ska gå till och vem som bär ansvaret.

Kontaktade jourläkare

Eftersom SOS-sjuksköterskan uppfattade Emils problem fel och låste sig vid att det var en panikattack bad han en jourläkare att ta kontakt och göra en bedömning. Jourläkarna kopplas normalt bara in när det behövs sjukintyg eller intyg om dödsfall.

Jourläkaren ringde upp Emil Linell två gånger, men fick inget svar. Han ringde tillbaka till SOS Alarm och meddelade det till en annan sjuksköterska. Sjuksköterskan antecknade det i journalen, utan att göra något mer.

Försvaret hävdade att den sjuksköterskan borde ha larmat ambulans, eller sett till att ärendet inte släpptes. Hur man ska agera i sådana fall fanns det uppenbarligen inga tydligt nedskrivna regler för.

Bristande empati

Men enligt de chefer som vittnade i dag, och som själva är sjuksköterskor med lång erfarenhet, så begicks det största felet långt innan dess. De intygade samstämmigt att SOS-sjuksköterskan i samtalet med Emil Linell visade bristande empati och inlevelseförmåga, han lyssnade inte, han förstod inte eller tog inte hänsyn till att de vitala parametrarna var påverkade. Och han dokumenterade inte varför han gick ifrån medicinskt index och valde att inte skicka ambulans.

– Man måste alltid tro på den som ringer in och Emil var väldigt tydlig med att han behövde hjälp. Man hör tydligt att han flämtar, att andningen är påverkad. Han berättar att han har haft feber en vecka och säger att kroppen domnar bort. Det borde ha skickats en ambulans redan inom de första minuterna, ansåg den chef inom SOS Alarm som är ansvarig för kvalitetsfrågor och patientsäkerhet.

”Inte medvetet oaktsam

SOS-sjuksköterskans advokat Björn Hurtig bestrider inte att det blev fel, men menar att frågan inte handlar om ifall SOS-sjuksköterskan är lämplig eller om han inte är tillräckligt empatisk.

– Det är inte min sak att bedöma. Visst har sjuksköterskan gjort fel, med facit i hand borde Emil ha fått en ambulans, men frågan är vad det har för straffrättslig betydelse. Frågan är om han gjorde fel för att han var oaktsam och medvetet gjort en miss eller för att han helt enkelt hamnade fel i sin bedömning. Den mänskliga faktorn kan man aldrig radera bort helt och hållet, säger han till Vårdfokus.

Hur mår sjuksköterskan i dag?

– Inte särskilt bra, det här är jobbigt för honom så klart. Emil är ju död, det är väl det värsta. Sen är han själv åtalad. Hela hans sociala tillvaro är helt upp och nervänd. Han och hela hans familj har varit utsatta för hot, det har varit ett veritabelt helvete.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida