Säsongsinfluensa

En annorlunda vaccinationsperiod har startat

En annorlunda vaccinationsperiod har startat
Folkhälsomyndigheten vill att så många som möjligt vaccinerar sig mot årets influensa för att minska trycket på vården under den pågående pandemin. Foto: TT

Hur gör man egentligen för att vaccinera samhällets sköraste utan att råka utsätta dem för covidsmitta? Såhär har några av Sveriges vårdcentraler försökt lösa problemet.

– Det är jätteviktigt att vi nu om någonsin får igenom en bra vaccinationskampanj, sa statsepidemiologen Anders Tegnell under en presskonferens inför säsongens influensavaccination.

Pensionerade sjuksköterskor kallas in

Med de orden gick startskottet för årets vaccinering mot säsongsinfluensan, som drog igång över hela landet den tredje november. För att undvika att trycket blir för högt på Sveriges sjukvård under coronapandemin, vill Folkhälsomyndigheten att så många som möjligt vaccinerar sig mot säsongsinfluensan. Myndigheten rekommenderar att riskgrupper och vård- och omsorgspersonal prioriteras, men regionerna får själva bestämma hur vaccinationen ska gå till väga på ett smittsäkert sätt.

I Borås vaccinerar kommunens vårdcentraler tillsammans i samma lokaler i köpcentret Knalleland. Det är mestadels timanställda, pensionerade sjuksköterskor som bemannar vaccinationscentralen. Detta för att undvika en undanträngningseffekt i vården.

– Det är bra att man tar in extra sjuksköterskor så att man kan klara vården på vårdcentralerna, säger sjuksköterskan Lena Jansson som är skyddsombud med ansvar för bland annat Borås.

Oro för smitta

Facket har haft flera samverkansmöten i skyddskommittén och gått igenom risk- och konsekvensanalyser. En viktig punkt för Vårdförbundet är att det finns tydliga riktlinjer för sjuksköterskorna på vaccinationscentralen.

Sjuksköterskorna kommer stå på olika stationer inne i vaccinationscentralen. Utanför står dörrvakter som kan svara på frågor och håller koll så att det inte blir för trångt. Patienterna kommer in genom en dörr och går ut genom en annan för att skapa flöde i lokalen.

Patienter eller personer i riskgrupp som inte kan eller vågar ta sig till vaccinationscentralen i Knalleland kan ringa sin närmaste vårdcentral för att boka vaccination där i stället. Där kontrollerar man först att patienten inte är sjuk eller har symtom innan den får komma in och vaccineras.

Strategin med en samlad vaccinationscentral har fått kritik från äldre som är oroliga över att behöva vistas på samma plats som många andra. I samma byggnad, men på åtskilda platser, sker covidtester. I en artikel i Borås tidning svarade primärvårdschefen Maritha Bäck att risken för smittspridning är väl omhändertagen.

Så här löser olika regioner vaccinationerna:

Region Gotland kommer inte ha någon drop-in för influensavaccination i år. Personer i riskgrupperna får boka tid hos en vårdcentral eller en av regionens trygghetspunkter. De är stationer vid bland annat äldreboenden för enklare vårdåtgärder, som återkommande provtagningar. Patienterna uppmanas att inte komma för tidigt till sin bokade tid, för att minska risken för folksamling på vårdcentralen.

I Vetlanda och Landsbro vaccinerar vårdcentralerna tillsammans genom särskilda drop-indagar på olika platser i kommunen. Bland annat i Vetlanda Missionskyrka och Bygdegården Näshult. Patienterna går in genom en dörr och ut genom en annan för att skapa flöde i lokalen. De uppmanas också att bära kortärmat under jackan, hålla avstånd, tvätta och sprita händerna före och efter besöket samt att bara komma om de är friska. Personalen ska använda visir och tvätta och sprita händerna mellan varje patient.

Region Västerbotten har låtit varje hälsocentral och sjukstuga anpassa den egna verksamheten för att undvika trängsel och minska smittorisken under vaccinationen. Vaccinationsförfarandet kan alltså se olika ut på varje central. En del kan ha tidsbokning medan andra har ordnad drop in. Alla patienter rekommenderas att bära kortärmat, hålla avstånd, vara noga med handhygienen samt att stanna hemma om de är sjuka. Patienterna kan också passa på att vaccinera sig i samband med andra sjukvårdsbesök.

Även i Region Skåne kan det se lite olika ut från vårdcentral till vårdcentral under vaccinationsperioden. De större centralerna med flera väntrum kommer ha drop-in som tidigare år. Andra kommer till exempel vaccinera en åldersgrupp i taget eller enbart ha bokade vaccinationstider. Förutom riskgrupperna prioriterar Skåne att vaccinera vård- och omsorgspersonal. Regionen har gjort det i flera år, men från och med i år rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla regioner att göra så.

Källor: Region Gotland, Vetlanda-Posten, Region Västerbotten, Region Skåne

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida