Enkät: Skulle du vilja ha förskrivningsrätt?

.

Charlotta Ek?
Barnmorska vid förlossningen, Östra sjukhuset, Göteborg
?— Utöver den förskrivningsrätt vi barnmorskor redan har, tycker jag att barnmorskor som arbetar med hemförlossningar ska ha befogenhet att skriva ut läkemedel som de kan behöva om någon komplikation sker.?

— Det har till exempel barnmorskor i Danmark och det borde vara rutin även i Sverige. Eftersom det gäller läkemedel som vi är vana vid att arbeta med finns inga risker. Det handlar inte om smärtlindring, utan livsuppehållande behandling, till exempel för att stoppa en akut blödning och ge intravenös behandling på väg till sjukhus.

Thomas Stilwell

Thomas Stilwell
Röntgensjuksköterska, Danderyds sjukhus, Stockholm
— Majoriteten av de läkemedel vi använder är kontrastmedel som hjälper radiologerna att granska bilderna. En nackdel med att ha förskrivningsrätt är att det måste finnas en klar uppfattning om vad radiologerna vill se vid granskningen. Där skulle det kunna uppstå missförstånd som leder till att eventuella undersökningar måste göras om. I de flesta fall är det ordinerat i samband med beslutet om vilken undersökning som skall genomföras. En fördel hade varit de tider på dygnet då en radiolog kanske inte alltid är lika tillgänglig.

— Personligen ser jag inget behov av att ha förskrivningsrätt i dagsläget.

Mia Stattin

Mia Stattin
Distriktssköterska, Matteus barnavårdscentral, Stockholm
— Nej, den förskrivningsrätt jag har är alldeles tillräcklig. Jag skriver framför allt ut cortisonsalvor till barn och oxytocinspray för att få i gång amningen bättre hos nyblivna mammor. Det är förskrivning som underlättar och stöttar mig i mitt arbete. Om jag fick skriva ut resevaccin, till exempel, skulle föräldrar komma hit av fel anledning. Det är många som frågar efter det. Om mycket tid ägnades åt vaccinering skulle vi ha mindre tid till sådant vi bör och ska göra.

 

Henrik Kroon

Henrik Kroon
Specialistsjuksköterska i psykiatri på rättsmedicinska enheten,
Akademiska sjukhuset, Uppsala

— Ja, jag skulle gärna vilja ha förskrivningsrätt. Många gånger har vi erfarna specialistsjuksköterskor i psykiatri lika bra kunskaper om läkemedlen inom psykiatrin som AT- eller ST-läkare som är nya i sin profession.

— Det skulle underlätta för mig att veta vad som ska följas upp och utvärderas, vad gäller följsamhet, doser och biverkningar. Kanske skulle jag i så fall behöva en kurs i förskrivning. En nackdel är möjligen att man får mycket frågor kring läkemedlen av kolleger, patienter och anhöriga. Det skulle kunna ta tid ifrån andra arbetsuppgifter som exempelvis patientsamtal.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida