Utveckling

Ny metod att sätta kateter väcker intresse hos expert

Ny metod att sätta kateter väcker intresse hos expert
Mer utvärdering behövs innan riktlinjerna kan komma att kompletteras. Bild: Mostphotos

Sjuksköterskan och uroterapeuten Märta Lauritzen är nyfiken på den nya metod att sätta in och dra ut kateter som ska testas på flera vårdavdelningar. Men innan hon tar initiativ till tillägg i riktlinjen vill hon se mer utvärdering.

Förra veckan rapporterade Vårdfokus om en ny metod att sätta in urinkateter, och dra ut den smärtfritt. Genom att samtidigt spola in steril koksaltlösning och föra in katetern glider den in enkelt, enligt distriktssköterskan Christopher Holmström. Han har använt metoden länge, och nu uppfunnit en speciell flaska med backventil för att underlätta proceduren.

Behöver utvärderas mer

Märta Lauritzen är uroterapeut och chef för uroterapienheten på Karolinska universitetssjukhuset. Hon har skrivit den riktlinje som finns på Vårdhandboken för att sätta urinkateter.

– Jag följer den här nya metoden som prövas, och tycker att den är spännande. Det är mycket bra när sjuksköterskor utvecklar något som förbättrar och förenklar. Men det behövs mer utvärdering innan vi kan lägga in metoden som ett tillägg i riktlinjen, säger hon.

Utvecklad för män

Den nuvarande riktlinjen är baserad på vetenskaplig litteratur och erfarenhet. Den är faktagranskad av sakkunniga i landet.

– Det är svårt att hitta hög evidens för metoder att sätta urinkateter. Men det finns en del evidens och mycket samlad erfarenhet.

Den nya metoden är framför allt utvecklad för män.

– Det beror på att spolningen med koksalt hjälper katetern förbi de böjar som män har längs sin urinväg. Det har inte kvinnor. Men självklart är det lika viktigt att införande av urinkateter underlättas även hos kvinnor, något alternativ till kateteriseringsgel finns inte idag.

Kan underlätta i slutenvården

Hon tror att den nya metoden kan komma att underlätta i vården så småningom.

– I dagsläget finns ett problem med att undersköterskor som har delegering för kateterisering inte får ge läkemedel i slutenvården, och bedövningsgelen som man använder vid kateterinsättningen innehåller lidokain. Men steril koksaltlösning är inget läkemedel.

Märta Lauritzen tipsar också om den nya websidan kateterfakta.nu som hon varit med och skapat med medel från Socialstyrelsen. Där finns patientinformation om alla sorts urinkateter; kvarliggande kateter, självkateterisering och suprapubisk kateter.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida