Arbetsmiljö

Sjuksköterskor på bup i Skåne trötta på arbetsbelastningen

Sjuksköterskor på bup i Skåne trötta på arbetsbelastningen
Jon Davidsson är huvudskyddsombud för psykiatrin i Region Skåne. Foto: Anders Olsson

Under lång tid har trycket ökat på öppenvården vid bup i nordvästra Skåne och verksamheterna dränerats på personal. Nu kräver Vårdförbundet att arbetsgivaren gör något. 

28 februari 2019

– Vi vill se en tydlig och skriftlig handlingsplan från arbetsgivaren där man förklarar hur man ska komma tillrätta med den tunga arbetsmiljön och att folk ständigt säger upp sig, säger Jon Davidsson som är huvudskyddsombud för Vårdförbundet.

Han beskriver hur speciellt barn- och ungdomspsykiatrins öppenvårdsmottagning i Helsingborg och Ängelholm har hamnat i en nedåtgående spiral av uppsägningar. Det har resulterat i att det blivit än tyngre för dem som blivit kvar.

Sjuksköterskor slutar

På bups mottagning i Helsingborg finns det fyra sjukskötersketjänster. För tillfället är samtliga vakanta. Nyligen har man dock lyckats rekrytera två nya sjuksköterskor, varav den ena början nu på måndag.

I Ängelholm har tre av fyra sagt upp sig. Bara en har kommit tillbaka. I Landskrona sade båda sjuksköterskorna upp sig i somras. Först på måndag är båda tjänsterna tillsatta igen.

När nya rekryteras finns det inte tillräckligt med personal för att de ska kunna introduceras i arbetet på ett vettigt sätt, vilket enligt Jon Davidsson leder till att de inte heller stannar särskilt länge.

Läs också: Ivo lägger ner ärende – trots två års kö till bup

Antalet barn som söker vård på bup har ökat stadigt de senast åren. Inte bara i Skåne utan i hela landet. Jon Davidsson beskriver hur inte minst sjuksköterskorna har svårt för att hinna med att göra allt det som ingår i deras yrkesroll. Framför allt upplever de att tiden till att stötta de unga och deras föräldrar inte räcker till.

Tycker sig inte få stöd

– Sjuksköterskorna, liksom sekreterarna, får ta emot väldigt mycket samtal från föräldrar som är arga, ledsna, oroliga och besvikna. Det blir tungt. Och man känner inte att man får något stöd från ledningen, säger Jon Davidsson.

Läkare, psykologer och sekreterare känner också av det försämrade arbetsklimatet. Huvudskyddsombuden för Vision och Vårdförbundet har därför skickat en gemensam arbetsmiljöanmälan till arbetsgivaren med krav på åtgärder.

– Som arbetsgivare är vi helt överens om de problem som tagits upp i anmälan. De åtgärder som man vill se har vi påbörjat och avser att fortsätta arbeta med för att förbättra arbetsmiljön, säger verksamhetschefen Linda Welin.

Linda Wellin är verksamhetschef för bup i nordvästra Skåne.

Hon förklarar att mycket har gjorts för att rekrytera nya sjuksköterskor men att det är svårt, inte bara i Skåne utan i hela landet.

– Vi har faktiskt skapat extratjänster utöver budget. Det är några av dem som inte har gått att tillsätta. Vi har även tagit in timanställda medarbetare som har kunnat stärka upp, säger Linda Welin.

Ni kritiseras bland annat för att inte lyssna på personalens och ta deras problem på allvar.

– Jag vet att man har försökt jobba på olika sätt för att stötta och hjälpa till. Men det är ett svårt tillstånd för bup i hela Sverige. Aldrig har så många barn fått hjälp av barnpsykiatrin som nu, trots att vi har köer.

Senast den 18 mars vill Vårdförbundet och Vision ha ett skriftligt svar på sin arbetsmiljöanmälan till arbetsgivaren. Om det inte kommer ett sådant eller om de tycker att svaren är för vaga kan de komma att be om hjälp från Arbetsmiljöverket, dit en kopia av anmälan redan skickats.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida