Bristen på sjuksköterskor

Extremt pressad personal på Skånes nya larmcentral

Extremt pressad personal på Skånes nya larmcentral
Personalen på Region Skånes larmcentral är så pressade att de gråter när de går hem från jobbet. Många är akut sjukskrivna, enligt skyddsombuden. Arkivbild: Getty Images

Bemanningen på Region Skånes nya larmcentral är så låg att personalen nu vädjar till Arbetsmiljöverket att gripa in. De gråter och har svårt att sova på nätterna för att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Enligt skyddsombuden hotas patientsäkerheten dagligen.

Sedan hösten 2016 har Region Skåne successivt tagit över SOS Alarms ansvar för att ta emot larm och prioritera ambulansutkörningarna i regionen. Men de sista stegen i övertagandet har kapitalt misslyckats, enligt Vårdförbundet och Kommunal som bett Arbetsmiljöverket att ingripa för att få rätsida på den katastrofala arbetsmiljön.

Enligt skyddsombuden lider medarbetarna av sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, oro, och stress-symtom och lämnar arbetet gråtandes. Sjukskrivningarna har ökat akut.

Brist på sjuksköterskor

Från början var det sagt att 40 sjukskötersketjänster skulle inrättas på den nya larmcentralen. Men enligt skyddsombuden var endast 16,5 tjänster tillsatta – av sjuksköterskor och undersköterskor – när man för några veckor sedan skulle fullfölja det slutliga övertagandet från SOS Alarm.

Upprepade gånger har såväl de fackligt förtroendevalda som personalen bett arbetsgivaren svara på hur man ska lösa bristen på framför allt sjuksköterskor. Man är inte nöjd med de svar som hittills har getts från ledningen.

Har sagt upp sig

Tvärtom anser man att beslut ständigt tas över huvudet på personalen. Det har lett till att såväl enhetschefen som övrig personal har valt att säga upp sig.

I brevet till Arbetsmiljöverket radas en stor mängd åtgärder upp som behöver lösas innan man kan få en fullt fungerande larmcentral. Man vill bland annat att:

  • Arbetsgivaren ska ta fram en handlingsplan för hur semestrar, sjukdom, vård av barn och annan ledighet ska kunna tas ut.
  • Att det tydligt ska framgå vem som ska ta ansvar för undersköterskornas bedömningar och triageringar när sjuksköterskorna inte hinner.
  • Arbetsgivaren svarar på hur man ska bryta trenden av uppsägningar, bristande tillit till arbetsgivaren och den samvetsstress som oron för patientsäkerheten skapar hos medarbetarna.
  • Att en handlingsplan görs för att pauser och raster ska kunna tas utan att patientsäkerheten blir lidande. Som det är i dag hinner de knappt gå på toaletten.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida