Arbetsmiljö

Facken på sjukhuset i Varberg har fått nog

Facken på sjukhuset i Varberg har fått nog
Åsa Svahn är huvudskyddsombud på sjukhuset i Varberg.

För ett år sen slog sjuksköterskorna, undersköterskorna och läkarna larm om den ohållbara arbetssituationen på medicinkliniken vid Hallands sjukhus i Varberg. Nu begär de hjälp av Arbetsmiljöverket.

14 februari 2018

När Vårdfokus skrev om situationen på Varbergs medicinklinik i februari förra året var personalen helt slutkörd. Sjuksköterskor var sjukskrivna på grund av den höga arbetsbelastningen, som i grunden berodde på den stora bristen på fast anställda sjuksköterskor. Flera av de hyrsjuksköterskor som hyrdes in hade inte den kompetens som behövdes och hade svårt med språket, vilket gjorde jobbet för de fast anställda än mer ansträngt.

Stängda vårdavdelningar

Sjuksköterskebristen hade som på så många andra sjukhus i Sverige lett till att avdelningar stängts. Men inflödet av nya patienter flöt på som om det fanns lika många vårdplatser som alltid.

Patienterna blev liggande på akuten, lades i korridorer och andra utrymmen som inte är avsedda för vård, vilket ledde till att utrymningsvägar blockerades. Patienter som egentligen skulle vårdas på medicinkliniken utlokaliserades ständigt till ortopeden, kirurgen och andra kliniker där de egentligen inte hörde hemma.

Blev bättre ett tag

En skarpt formulerad arbetsmiljöanmälan skickades till ledningen.

– Vi fick ett svar från arbetsgivaren. Utifrån det arbetade vi tillsammans fram en handlingsplan som vi har jobbat med under det här året. Det fanns lösningar där som vi trodde skulle leda till en hållbar förbättring. Bland annat skulle det bli ett stopp på överbeläggningar. Men under sommaren frångicks det, och nu är vi där igen. Det är ständigt överbeläggningar, säger Vårdförbundets huvudskyddsombud Åsa Svahn när vi kontaktar henne nu ett år senare.

Hon berättar att topparna fortfarande är för täta och att det är för lite återhämtning. Vissa delar har blivit bättre, men medarbetarna är besvikna över att man inte kommit längre med arbetsmiljön.

– När det gäller de stora pucklarna är vi tillbaka på ruta ett, säger Åsa Svahn.

Omfattande kravlista

Den 6:6a-anmälan (se faktaruta intill denna artikel) som de skickade till arbetsgivaren i februari förra året har därför nu skickat vidare till Arbetsmiljöverket.

Vårdförbundet, Kommunal och Läkarförbundet kräver:

 • Att överbeläggningarna stoppas.
 • Rutiner för att undvika flytt av patienter.
 • En anpassning av vårdtyngden och antalet patienter utifrån bemanningen.
 • Tillräckligt med personal för att förhindra arbetsrelaterad stress.
 • Tillräckligt med tid och kompetens för att kunna utföra arbetsuppgifterna.
 • En bemanning som klarar de snabba växlingarna i akutsjukvården.
 • Rekrytering av egen personal med rätt kompetens.
 • Att tillräckliga insatser görs för att behålla personal.
 • En långsiktig plan för en hållbar arbetsmiljö.

Fakta 6:6a-anmälan

 • I arbetsmiljölagens paragraf 6:6a står det vad ett skyddsombud ska göra vid allvarliga arbetsmiljöproblem.
 • Först vänder sig skyddsombudet till arbetsgivaren med en skriftlig begäran om vilka problem som måste lösas.
 • Arbetsgivaren har 14 dagar på sig att svara.
 • Om svaret med åtgärder från arbetsgivaren inte anses tillräckligt kan skyddsombudet be Arbetsmiljöverket att fatta beslut om föreläggande eller förbud.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida