Almedalen 2016

Färre äldre på akuten med utbyggd närvård

Färre äldre på akuten med utbyggd närvård
Sjuksköterskan Marie Håkansson har kommit till Almedalen för att berätta om sitt arbete som projektledare för Närvård västra Sörmland. Foto: Sanna Björkman

Med ett nytt uppdrag för närvården har Sörmland lyckats minska antalet äldre på Kullbergska sjukhusets medicinakut med cirka 100 besök per månad.

Mobil äldreakut, utbyggd hemsjukvård och ökat uppdrag för den specialiserade sjukvården i hemmet, SSIH. Det är några exempel på landstinget Sörmlands satsningar för att möta upp de behov av vård som äldre har idag.

– Forskning och våra referensgrupper visar att akuten är ingen bra plats för våra äldre. Det är inte där vården ska byggas ut, säger Marie Håkansson, sjuksköterska och projektledare för Närvård Västra Sörmland.

Lyssnat på patienter

Med hjälp av referensgrupper med anhöriga och patienter till så väl barn och äldre multidsjuka har Marie Håkansson förstått värdet av att få vård i hemmet. Förutom risken för fallskador och infektioner på sjukhuset vill de allra flesta äldre sova hemma i sin säng och familjer med svårt sjuka barn vill ha mer tid att vara familj.

– Det gäller att hitta olika lösningar för olika personer, det är då vården blir personcentrerad. Vi måste fråga patienterna vad som är viktig för dem, säger Marie Håkansson. Samtidigt är Sörmland ett av de landsting som drabbats hårdast av sjuksköterskebristen och något behöver göras för att ta tillvara på resurserna på bästa sätt.

Ska gälla hela landstinget

Sedan drygt ett år drivs projektet Närvård västra Sörmland. Det bygger utvecklad samverkan mellan sjukhus,hemsjukvård och komunnerna Flen, Vingåker och Katrineholm. Själva begreppet närvård har funnits tidigare. Det handlar om den vanligt förekommande vården i ett samhälle, den som finns i närheten och som inkluderar alla åldrar. Men nu ska den få ett bredare innehåll, bland annat genom större samordning mellan landsting, kommun och hemsjukvård.

Den mobila äldreakuten som funnits sedan tidigare har tagit ny fart, vilket inneburit att äldre kunnat få en läkarbedömning i hemmet i stället för på akuten.  Av 100 patienter som äldreakuten besökte under fyra månader behövde endast en läggas in på sjukhus. Samtidigt har SSIH fått fler inskrivna patienter som har andra diagnoser än cancer.

Ny teknik

Marie Håkanssons har tilssammans med medarbetare och chefer hjälpt personalen att hitta nya arbetssätt. Det har varit en stor utmaning, medger hon, framför allt har för att de ska få tid till projektet. Som chef handlar förändringar mycket om att arbeta med attityder. Även om patienterna vill förändra vården kan personalen ha svårt att bryta sina rutiner, som exempel när det kommer till ny teknik.

– Vi delade ut läsplattor till personalen som de ska kunna använda i arbetet, till exempel för att underlätta kommunikationen mellan olika vårdgivare. Många tyckte det var svårt att komma igång, berättar hon.

Men Marie Håkansson ger inte upp så lätt. Numera vårdplanerar Vingåkers kommun 85 procent av alla sina patienter via videolänk med Kullbergska sjukhuset.

– Det gäller att hitta entusiasterna om man vill nå en förändring, säger hon. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida