infektion

Färre fall av smittsamma sjukdomar

Färre fall av smittsamma sjukdomar
Enligt Folkhälsomyndigheten har samhällsutvecklingen tillsammans med riktade åtgärder gjort att sjukdomsbördan i smittsamma sjukdomar minskat. Foto: Getty Images

Förra året minskade antalet rapporterade fall av bland annat tuberkulos och hepatit B i Sverige kraftigt. Samtidigt var det ett rekordår för färstingviruset TBE. Det visar Folkhälsomyndighetens rapport från 2017.

Som Vårdfokus rapporterat om tidigare minskade antalet fall av tuberkulos förra året. Den minskande trenden håller i sig för de flesta anmälningspliktiga sjukdomar, enligt Folkhälsomyndighetens årsrapport från 2017.

Fler fall av gonorré

När det gäller sexuellt överförbara infektioner har den långvariga ökningen av klamydia brutits och för hiv är nu spridningen i Sverige mycket begränsad. Däremot ses en kraftig ökning av gonorré under året, från tidigare låga nivåer. Spridningen ökar bland män som har sex med män, men även i andra grupper.

Det större utbrottet av campylobakter som skedde i Sverige under 2016 och som kopplades till högre förekomst i kycklingflockar planades ut och minskade något under 2017.

Fler fick TBE

2017 visade rekordhöga siffor när det gäller antalet TBE-fall, 391 stycken, vilket är en ökning med 62 procent från året innan. Kombinationen av fler infekterade värddjur och större uppmärksamhet på sjukdomen i vården kan ha bidragit till ökningen, även om orsaken till den kraftiga ökningen inte är helt känd enligt Folkhälsomyndigheten.

Infektioner med antibiotikaresistenta bakterier fortsätter att öka stadigt, även om de under 2017 såg ut att plana ut något.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida