Administrationsbördan

Färre kvalitetsregister ska spara tid och pengar

Färre kvalitetsregister ska spara tid och pengar
Regionrådet Mikael Johansson (M) upplever att det administrativa arbetet i vården har växt ännu mer sedan han själv arbetade som sjuksköterska för tio år sedan. Foto: Region Kronoberg.

När Mikael Johansson arbetade som sjuksköterska i hemsjukvården fick han ofta fylla i samma uppgifter i både två och tre olika system. Som regionråd i Kronoberg ska han nu låta se över hur den administrativa bördan kan minska, bland annat genom att undersöka vilka kvalitetsregister som tar onödig tid.

– Det handlar också om att spara pengar. Om vårdpersonalen kan lämna skrivborden får de mer tid till patienterna, vilket i sin tur minskar kostnaderna för övertid och för hyrpersonal, säger Mikael Johansson moderat regionråd och ordförande i regionstyrelsen i Kronoberg.

Stjäl tid från patienterna

Han uppskattar att Region Kronoberg har drygt 106 olika kvalitetsregister som i olika utsträckning konsumerarar en stor del av vårdpersonalens arbetstid. Tid som personalen egentligen både behöver och vill lägga på sina patienter.

Läs mer: Datorn får mer tid än patienterna

I höst ska Region Kronoberg därför se över vilka kvalitetsregister som tar onödig tid och vilka som är aktuella att ha kvar. Regionen överväger också att dra sig ur vissa av de nationella register om det visar sig att de tar för mycket tid i anpråk.

– Det kommer förhoppningsvis sätta press på vissa statliga myndigheter som inte löst de administrativa problem som många register fortfarande har. Region Kronoberg är ganska litet och det kommer kanske inte märkas så mycket om vår data försvinner från de nationella databaserna, men om fler regioner följer vårt exempel kommer det bli större luckor, säger Mikael Johansson.

Frusterande dubbelarbete

Även om det har gått mer än tio år sedan han själv lämnade sitt arbete som sjuksköterska i hemsjukvården minns han frustrationen över det administrativa dubbelarbetet.

– Det har ju inte blivit färre register sedan jag slutade utan tvärtom och dessutom är sjuksköterskebristen värre i dag, säger Mikael Johansson.

Utredningen kring kvalitetsregistrens tidsåtgång ingår i en större genomlysning av det administrativa arbetet i Region Kronoberg. Bland annat kommer alla chefer inom regionen att få en enkät där personalen får tycka till om vilka kvalitetsregister som är onödiga och om vilken annan administration som stjäl deras arbetstid.

– Nu måste vi vända och vrida på alla stenar. Det finns ju också system som vi inom regionen förväntar oss att personalen ska fylla i, kanske kan det göras på ett mer effektivt sätt?

Mikael Johansson räknar med att utredningen blir klar under hösten så att regionsstyrelsen kan fatta ett beslut om åtgärder i början på år 2020.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida